Hva en ny norsk statsminister burde si

Publisert 12.4.2018

Av Wilfred Høsteland
Foto/Montasje: Sfm.no 

Det er kjent og bevist ut fra både Grunnloven og andre lover, at våre rikspolitikere kynisk har brutt fundamentale paragrafer – bl.a. Grunnlovens paragraf 1 som vel er den aller viktigste: At Norge er en fri og selvstendig stat.

En norsk statsminister med nasjonalfølelsen og nasjonalansvaret i behold, burde avtale et møte i Brussel både med EU-kommisjonen, representanter for EØS, OECD, Schengen og en rekke andre europeiske institusjoner som Norge mer eller mindre nå er solgt til – eller rettere sagt gitt bort til for deres overformynderi. Han/hun burde innlede med følgende klare ord:

Jeg er kommet hit i dag på vegne av det norske folk – den norske frie og selvstendige staten Norge som har sin status nedfelt i landets Grunnlov – som selvsagt fortsatt er gyldig. Flertallet av det norske folk har ved to folkeavstemninger og ved en rekke senere meningsundersøkelser – motsatt seg medlemskap i EU, og er også mot de betingelsene som vår tilknytning til EØS og Schengen m.m. er basert på. Norge betaler årlig en urimelig høy avgift for å drive handel med EU, og flere av landets regjeringer har dessverre latt seg lokke med i en lang rekke direktiver, hvorav mange av dem strider mot norsk selvråderett og mot norske interesser.

Som en storprodusent og storeksportør av olje, gass, elektrisitet og fiskeprodukter, mener vi at det nå er vår tur til å stille visse betingelser overfor EU/EØS. Våre produkter er svært ettertraktet i EU, og unionen vil neppe miste Norge som handelspartner. Vi vil også stille visse betingelser for handel med EU. Det er vi i vår fulle rett til som en fri og selvstendig nasjon og handelspartner. Våre første krav er i all korthet at vi ikke lenger skal måtte betale gigantbeløp til EU som en handelsbetingelse. Vi vil også fullt og helt kunne si nei til de EØS-direktivene vi ikke finner gode og hensiktsmessige for vårt land. Vi vil også i den sammenhengen gå bort fra en del av de direktivene vi pr. i dag har godtatt og vedtatt. Det er da snakk om direktiver som ikke går i norsk favør.

Norge vil fratre Schengen-avtalen med øyeblikkelig virkning, og vil etablere strenge grensekontroller ved riksgrenser, internasjonale jernbaner, skipsanløp og flyplasser. Vi vil også vurdere visumplikt for borgere fra visse nasjoner som erfaringsmessig har vært til skade for landet bl.a. ved utstrakt kriminalitet og annen fiendtlighet. Vi tar gjerne fortsatt imot forslag fra bl.a. OECD, men godtar ingen forpliktelser til å etterkomme forslag som klart vil være til skade for vårt folk og land!

Dersom EU og de andre institusjoner som er representert ved dette møte etter vurderinger ikke finner å kunne godta noen eller alle våre her stilte betingelser, vil vi straks gå i gang med å etablere handelsforbindelser med nasjoner utenfor EU! Den norske regjering ønsker et klart og utfyllende svar fra EU og de andre institusjoner innen 60 dager.