Hva er demokrati?

Publisert 6.1.2020
Foto: Sfm.no

Advokat Kristofer Almås, beskrev for en del år siden noe av det som til da var fremkommet om tyskernes og nazistenes moldvarparbeid etter 1945. (Nationen, 9.april, 1990).   Noen dager senere, 11.mai, fremsatte han spørsmålet i overskriften, for han ønsket å få svar på hva politikere mente med selve begrepet demokrati. (Heller ikke jeg har til dags dato sett noe svar!). Derfor gjentas spørsmålet: Hva er demokrati?

Flere fakta omkring det uføret som vi alle nå har havnet i – har fremkommet etter hvert. Tidens problem har virkelig for alvor kommet til syne, og i den sammenheng finnes det flere nettsteder som har forskjellig innfallsvinkel til tidens dilemma. Faktaopplysninger fra slike uavhengige nettsteder bør videreformidles. For mange av de tilsendte aviser åpner neppe sine spalter for dette leserinnlegget fra en amatørskribent. Sensur og manipulering – (også her i landet) – er sterkere enn mange er klar over.

Nevnte advokat har også kommet med advarende ord omkring den såkalte Elite. Denne ansamling av maktmennesker strammer nå for alvor grepet rundt den øvrige befolkning. Derfor var det riktig av advokaten, allerede den gang, å rette søkelyset mot de mange i offentlig sektor som – over tid må fjernes. (Østlendingen, 7.3.2005).

Politikere er prestisjebundet. Hvem vil derfor påta seg oppgaven som en nødvendig ryddeaksjon krever? Alle bør være interessert i et svar. Og: Et seriøst forslag etterlyses til en demokratisk, norsk helhetsløsning – basert på Grunnloven – og dens intensjoner for frie, norske borgere. Kommer forslaget – kommer tommelen opp. (Trolig også fremmøtet til valglokalet).

Tistaposten – var en lokalavis i Halden for noen år tilbake, der følgende kraftsats til politikere i Stortinget fra nevnte advokat kunne leses, allerede 30. juli, 1980:”En ting bør dog alle disse politikere ha ganske klart for seg: Jo lenger de venter med ryddesjauen – jo lenger den utsettes – desto mer skitt er man til slutt nødt til å lempe ut. Når man lar Stortinget gå på talle som en annen saueflokk – blir bare tallen høyere og høyere for hvert år som går, inntil taket nås, og flokken kveler seg selv. Revolusjonen spiser også som kjent sine egne”.

Apropos revolusjon: Det er akkurat riktig betegnelse på hva som har foregått i det stille. (Snikrevolusjonen – er da også tittel på aktuell bok i den sammenheng.) Hvordan har nordmenn tenkt å løse tidens floke?

Thorbjørn Andersen. Halden