Hva er et sameie?

Publisert 28.9.2022
Foto: Jan Hansen, sfm.no

Et sameie kan gjelde noe som flere eier sammen. Dette kan gjelde mellom venner- en. eller flere. Oftest er et sameie en eiendom man har kjøpt samme med noen eller at man har arvet noe sammen når nære slektninger dør.ER ikke boet etter en avdød gjort opp – så går dette etter en tid automatisk inn som et sameie. Da gjelder «Lov om sameie». Les den loven nøye. Der heter det at «man skal fara fint åt med sameiet». Særlig gjelder dette eiendom. Videre heter det da at: «Den som ser det naudsynt, kan påta seg nødvendig vedlikehold og krevja betalt for utført arbeid av dei andre sameigarane». Det betyr i klartekst at en medeier i et slikt sameie kan påta seg kostnader som de andre er pliktige til å dele kostnaden for-uansett kostnadsnivået..

Dersom medeier ikke deler utgifter kan de med dette miste sin andel i sameiet. Denne loven finner man om man søker i Lovdata- der loven ligger-bare se etter- Lov om sameie. Derfor kan det være svært lønnsomt å notere ned det man gjør-koster på- og det som hører med. I et gitt øyeblikk med denne loven i hånden og tidsbaserte kostnader gjøre en sameier til eneeier om man gjør sakene sine rett. Andre sameiere du da har kan ikke fravike denne lov. Selv om man leier inn fagfolk for å få gjort en nødvendighet er de andre pliktige til å dele kostnaden. Slik er sameier har ofte vert et familiært konfliktområde – det er da man trenger standhaftighet og bein i nesen.

Altså den som tilfører et sameie mest har da den største rettigheten. Det kan likevel bli etterspørsel etter «hvem gjorde hva» – derfor er det lurt å ha en bok som man noterer ned «hverdagens gjøremål» man har gjort og som omtaler hvem som gjorde hva- da har nok none et forklaringsproblem for de som ingenting har gjort. Notere ned- eller ta foto av kvitteringer eller betalte utgifter man har tatt – kjøpt-el. annet-da har man et dokument å vise til- eller om man har en «regnskapsfører» eller man har handlet som man gjorde. Eventuelt ta foto av det som er gjort som beviser hva man har tilgodesett sameiet med. Da har man «blindkopier» å vise til.

Er man i et sameie bør man ha to tanker i hodet samtidig- tenke nøye gjennom både fordeler og ulemper. Skulle et slikt sameie oppløses ved et salg kan den som har gjort sitt og mest ha en større rett til å kjøpe ut de andre. Man kan ikke lengre nå selge «som det er». Da kan man likevel risikere å måtte koste på før man blir enige om å selge, likevel kan og skal den som har påtatt seg oppgaver man har betalt for å gi en rett til å ta inn for kostnadene ved et salg. Dette skal vedlegges en salgsoppgave ved salg selv om den ene overtar eller om salget blir offentlig på andre måter. Etter 1.januar 2022 så kan ikke en /et sameie som omfatter eiendom selges «slik det står». Man må ha en tilstandsrapport hvor alle feil og eventuelle mangler er dokumentert. Dette vil gjøre en mulig kjøper betenkt om salgsobjektet er noe som står på «halv åtte»- neppe noe salg da?

Altså et vedlikeholds-mislighold vil få en konsekvens for selgeren, enten der er en eller flere.. De som har «rene sokker på»- har den største gevinsten eller om man overtar selv, selv ved tvang. Man kan, om man gjør sine saker rett, selv da sitte med «gull-egget» i sine hender, og de andre medeierne sitter med skjegget i postkassa.. Det er ikke alle steder man får millionbeløp ut av et sameie når man ikke overholder vedlikeholdet som trengs. Noen vinner der andre taper – nettopp fordi andre ikke gjorde det de burde. Man taper når man ikke gjør det man skal.. Tenk- se fremover om du havner i en sameiesituasjon. SE muligheter og du står sterkt om du gjør det du bør når andre ikke vil – om uenigheter oppstår. Les deg opp på lovverk du ser at du kan komme borti -tenk positivt -se dine muligheter og gjør sakene dine i riktig rekkefølge- hold tunga rett i munnen!

 

Ellinor Nerbø.