Hva har myndigheter, politikere og barnevern lært siden en viktig lovendring i 2010?

Publisert 18.10.2023
Foto: Jan Hansen/sfm.no
(Hovedinngangen til BLD i Oslo).

Mishandling av barn og unge, hverken kan eller skal aksepteres. Det er også straffbart iht. norsk lov. Har barnevernet, våre politikere og øvrige myndigheter alltid tatt hensyn til den aktuelle endringen? Svaret er et klart nei. Og særlig når det gjelder barnevernet, en etat som i etterkant har fått enda større makt og myndighet, og gitt til en god del mennesker som fortsatt ikke synes å skjønne hva som egentlig er deres primæroppgave, nemlig å beskytte barn og unge som befinner seg i en sårbar situasjon.

Endringen i barneloven som gjelder forbud mot ulike former for avstraffelse og/eller irettesettelse av barn, og som trådte i kraft den 9.4.2010, har altså fortsatt ikke fått konsekvenser for hverken barnevernet eller deres representanter. Ingen i barnevernet har så langt blitt dømt og straffet for sine utallige lovbrudd. Ingen statsråder for det ansvarlige departementet (BLD), har heller fått sparken eller blitt straffet for å ha unnlatt å gripe inn i saker som de er blitt meget godt kjent med. De kunne ha grepet inn i enkeltsaker om viljen var tilstede. Noe annet er direkte tøys og tull å påstå.

Daværende statsråd for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Audun Lysbakken (SV), kom også med følgende uttalelse i forbindelse med den nevnte lovendringen i 2010, og på en ellers meget spesiell dag.

Sitat:” Jeg er glad for at all tvil en gang for alle er ryddet bort. Alle former for vold rettet mot barn, selv om det skjer som ledd i barneoppdragelsen, er totalt uakseptabelt i dette landet”, sitat slutt.

Alle foreldre vil at barn og unge skal ha en viss struktur i deres hverdag, i deres skolehverdag, og små barn i deres barnehagehverdag. Dessverre så har ikke alle ansatte i barnehager og skoler tilstrekkelig kunnskap og viten om nettopp struktur og oppdragelse kan det virke som. Da gjelder det i hovedsak unge uerfarne ansatte som selv ikke har egne barn, eller som ikke har tilstrekkelig erfaring med barn generelt. Barnevernets ansatte, deres institusjoner og deres ansatte igjen, kan i hvert fall ikke skryte av å være bedre rustet enn noen andre. Det har de selv klart og både bevise å bekrefte gang på gang gjennom ganske mange år.

Hele 13 ½ år etter den vedtatte lovendringen, tillater sfm.no seg å spørre hva de etterfølgende statsråder har gjort i de tilfeller barnevernet har brukt lovstridig makt overfor forsvarsløse barn og unge (også ved hjelp av ordensmakten), videre i de tilfeller barnevernet har utsatt barn og unge for reinspikka fysisk mishandling, psykisk terror og trusler, og videre i de tilfeller barnevernet bevisst har utsatt barn og unge for særdeles nedverdigende behandlinger i form av rene krenkelser ved bl.a. bruk av helt uakseptable ord og uttrykk?

I samme forbindelse, er det igjen meget viktig å påpeke at det er foreldrene som fortsatt har det overordnete ansvaret for deres barns oppdragelse, struktur, ve og vel. Det har de i henhold til Barnelovens kapittel 8, § 66 til 68. Nå virker det som at barnevernet også har fått en utvidet makt og myndighet til å ta fullstendig kontroll også over foreldrene, dvs. dersom etatens «eksperter» (ofte bestilte) skulle mene at det er grunnlag for det.

La det igjen være meget klart at sfm.no aldri har fornektet at det finnes foreldre i landet vårt som sliter med ulike problemer. Men i stedet for å sparke bena under dem mens de ligger nede, så må det kunne ytes en adekvat hjelp som er til nytte for både dem og barna deres. Barnas bånd til sine foreldre er særdeles sterke selv i krisesituasjoner. Og husk inderlig på at svak økonomi, ofte årsaken til at barnevernet kommer på banen. Sfm.no har fått se en rekke eksempler på det gjennom mer enn 25 år på Internett.

Hvilken av dagens statsråder er villig til å kommentere dette oppslaget, eller hindrer kanskje økonomiske interesser i barnevernforetak noen i å kommentere? Vi bare stiller legitime spørsmål som vi svært gjerne vil ha svar på.

Jan Hansen, frilansjournalist MNJ
Ansvarlig redaktør www.sfm.no.