Hva kan vi gjøre?

Publisert 14.6.2021
Foto: Colourbox

«PST advarer i ny rapport om at enkelte barn på tross av svært lav alder kan tilegne seg kapasitet å planlegge og gjennomføre terror.» (ABC Nyheter) Terrorister i Norge – som ganske sikkert har sneket seg inn i landet som «flyktninger», – vet veldig godt om de rekrutteringsmuligheter som ligger i barns omgang med online og sosiale medier. De vet også veldig godt om norske familiemønstre hvor barn stort sett er overlatt til seg selv på rommet, med store og små skjermer foran seg. Og de vet hvordan de – på «pedagogisk» vis – kan få 13-åringer til å bli interesserte disipler. Som igjen kan bli funksjonelle «celler» for fatale terroranslag.

For å forebygge og stanse slike mentale overgrep mot norske barn, har man bare 3 alternative løsninger:

1)    Foreldre må overse barnas «rett» til privatliv i deres cyberspace, og følge med under full overvåking, evt. inndra utstyr – dersom poden ikke vil holde seg unna chatte-kanaler o.l.

2)    I likhet med politiets Pedo-watch, bør samme etat – og E-tjenesten – ha folk som overvåker chatte-kanaler o.l., som terrorister gjerne bruker.

3)    Får vi likevel en oppblomstring av barne-celler som er villige til å planlegge faenskap på norsk jord, får Datatilsynet og øvrige myndigheter stenge ned det som finnes av såkalt «sosiale medier» i Norge, – i det minste alle former for chatte-kanaler, – til de har funnet terror-pedagogene, og låst dem inn på livstid!

Det er vår tids elektroniske kommunikasjonsmidler som gir terroristene mulighet til effektivt og raskt å kunne iverksette aksjoner rundt om. Stenger man de nettverk de har til rådighet – også via satellitt-mobiler og radio-samband, – ødelegges deres muligheter i stor grad. Og norske ten-åringer kan ha bedre av å spille Monopol, enn å lære hvordan man lager en bombe! Foreldre, – følg med!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.