Hva med demokratiet?

Publisert 3.9.2018
Av Wilfred Høsteland
Foto: Colourbox

Da FrP i sin tid begynte å nærme seg såpass oppslutning at de kunne komme i regjerings-posisjon, kom de første antydningene fra visse andre partier – de ville aldri samarbeide med FrP.  KrF og Venstre har jo holdt på denne innstillingen omtrent helt til nå.  FrP ble så stort at det måtte regnes med – men kunne ikke neglisjere over ¼ av norske stemme-berettigete. Det var den gangen. Nå durer Sverigedemokraterna frem som en politisk bulldozer – heldigvis uavhengig av ny-nazistene som har dannet eget parti. SD skulle vel dermed være fritatt for nazi-stempelet, får man tro, men visse krefter vil jo prøve å gi dem dette stempelet så lenge de kan. De andre større partiene i Sverige vil pr. i dag ikke samarbeide med SD. Men partiet er nå rundt samme størrelse m.h.t. oppslutning som FrP var i sin tid, og hvis en fjerdedel av folkets stemmer skal neglisjeres – ikke aksepteres, da har man en særdeles god grunn til å spørre hvor demokratiet er blitt av? 

Er det småpartiene som skal styre? I Norge har jo dette udemokratiske skjedd at lille Venstre har fått en statsråd – i en Høyre/FrP-regjering! Det viser seg jo at hvis maktbegjæret bare blir stort nok, så samarbeider hvem som helst med hvem som helst!  Merk deg det, Schei Grande!!Enten man liker det eller ikke, må man i et sant demokrati bøye seg for et flertall.  Da må også andre svenske partier bøye seg for SDs oppslutning – noe som viser hva en betydelig del av folket ønsker! Så får de andre sutre-partiene heller se nærmere på HVORFOR SD er blitt så stort. Det er nemlig visse andre partier som har skylden for nettopp det. Ikke minst Socialdemokraterna som – i likhet med de siste norske regjeringene – ikke minst Høyre/FrP, har ført en fullstendig hodeløs innvandringspolitikk som har skapt både bitterhet, sinne og splittelse i folket! Og det hele har vært aktivt støttet av de andre partiene – kanskje unntatt av Senterpartiet som har ført en langt mer nøktern og fornuftig linje og politikk.

Enten det gjelder Sverige eller Norge, så må alle partiene respektere de demokratiske spilleregler. Så får de heller svelge noe som ikke smaker når folket har sagt sitt. Der kan skje store forandringer fra valg til valg, og det som skaper de store problemene i dag både i Norge, Sverige og Tyskland er nettopp en vanvittig innvandring. Det er altså de såkalte etablerte politikerne og deres partifeller som har skapt elendigheten med vold og hærverk. Da må de også kalkulere med at misnøyen slår tilbake på dem. Jeg tror ikke Sverige går under om SD kommer i regjering, men det vil nok vekke disse sløve skyldige politikerne til å endre retning og holdning. Både Høyre- og venstresiden i Sverige og Norge er skyldige i det vi kan forvente oss og som vi kan begynne å se konturene av vil komme også her i landet!

I Norge kan vi nok sikkert forvente oss mer bråk fremover hvis ikke regjeringens innvandringspolitikk snarest snues helt om. Slik det har vært de siste rundt 10 årene kan der bare ikke fortsette med! Europa må også våkne. Verdensdelen kan ikke ta imot halve Afrika som ønsker velferd. De fleste kommer jo strømmende fra land som ikke er i krig! Slik er det også hos oss – det er velferdssøkende som kommer for å snylte på våre velferdsgoder  – og da blir det nødvendigvis bråk og berettiget sinne fra landets egne borgere som på flere områder blir presset lenger bakover i køen til fordel for uberettigete innvandrere! Pensjonistene og andre svakere grupper er stikkord!