Hva sier EØS og EU?

Publisert 14.12.2018
Foto: Wikipedia

La oss se på Bergen som et eksempel på hvilken forbrytelse som myndighetene har eskalert mot det norske folk: Da Puddefjordsbroen var ferdigbygget, ble det satt opp bompenge-kiosker, slik at bilistene skulle bidra til finansieringen. Og da broen var nedbetalt, ble kioskene fjernet. Helt etter boken og reglene. Det samme ble gjort da Eidsvågstunnelens første løp sto ferdig. Helt etter boken og reglene. Og Sotrabroen- likeså.

Så sto Fløyfjellstunnelen for tur. Og så var den ferdig, og bomkioskene på plass. Men – hva skjedde så? Bergen kommune fikk råd og anbefalinger fra vel-menende økonomi-konsulenter om å la kioskene bli stående. Dette var god butikk for kommunekassen! Folk skulle bare fortsette å betale! Og ingen ville våge å opponere! Det var jo kommunen, – myndighetene! Klart de kunne bestemme hva som helst på området avgifter – folk måtte bare finne seg i det!

Paradoksalt nok er Norge med i EØS-samarbeidet og Schengen-avtalen, som overstyres og overvåkes av EU i Brüssel. Mye kan sies om uheldige konsekvenser av dette. Men – mht. bompenger, er regelverket slik: Når en veistrekning, bro eller tunnel skal bygges, kan det opprettes bompenge-innkreving som del-finansiering av prosjektet. Og – når prosjektet er nedbetalt, SKAL innkreving av bompengene for det spesifikke prosjekt opphøre.

Det er i denne forbindelse at det det betimelige spørsmålet må stilles: HVA sier EU-administrasjonen til at EØS-landet Norge har latt det gå kommunal sport i å sette opp bompengestasjoner overalt, og så kreve inn bompenger til evig tid? Og slett ikke bare i forbindelse med nedbetaling av et spesifikt prosjekt, med opphør etter nedbetaling! Den ene bomring utenpå den andre! Flere og flere automatiske bomstasjoner, i en hermetisk lukket kommune, uten mulighet til å kjøre gjennom til andre kommuner – uten å måtte betale! Bergens bompenge-syndrom har spredt seg til hele Norge, og bilistene er blitt alle kommuners melkekyr nr. 1! Som rammer absolutt alle med bil – særlig tøft for barnefamiliene!

FrP lovet før valget i 2013 – dersom de kom med i regjering, – å FJERNE hele bompenge-systemet. Olje-Norge trengte slett ikke å plage folk med slikt. Men så – i regjering, blir de veike og ettergivende for hva andre partier krevde og mente, og så sviktet de velgere og nasjonen som helhet ved å fire på løftet de ga! De skulle stått steilt på denne fane-saken!

Demokratene oppfordrer dem som har forbindelser til EU-/EØS-administrasjonen om å finne fram alt de har av dokumentasjon på hvorfor norske myndigheter ha fått «dispensasjon» til å kreve folket for bompenger overalt og til evig tid, – uten at det dreier seg om et nytt prosjekt – med stopp av bompenger ved nedbetalt. EU/EØS oppfordres samtidig – og omgående – til å beordre et omgående opphør av dette landeveisrøveriet! Norges finansminister Siv Jensen og regjeringen for øvrig må omprioritere sin utenlands bruk av Oljefondets avkastning til innenlands fornuftig bruk, til full-finansiering av det som trengs av vei og bane, samt vedlikehold! Og ellers alt som trengs av kommunal velferd, skole, helse, omsorg og utvikling!

Terje Haugom, Demokratene