Hva vet statsminister Erna Solberg?

Publisert 27.9.2019
Foto: Colourbox

I samband med klima-toppmøtet i New York sa statsministeren vår at «Det skulle bli dyrere for dem som forurenser, og billigere for dem som ikke forurenser.» Nemlig!

Det er betimelig å spørre i denne sammenheng: Har Erna Solberg satt seg inn i den forurensning produksjonen av f.eks. el-bilene fører med seg, i form av enorme mengder energi fra brunkull-, kull- og atomkraftverk? Eller hva med rådrift på råstoffet kobolt fra gruvene i Afrika, gravd ut med barnehender – kobolt, som el-bilens batteri må ha for å fungere? Og ditto mobiltelefon-batterier? Og at mengden av el-biler også hvirvler opp store mengder svevestøv, også om vinteren?

Hva vet hun om å bruke matjord til å dyrke planter til «bio-drivstoff», som også ødelegger bl.a. diesel-pumper – også i moderne biler, i en verden som sulter? Vi har jo olje og gass, og nye nullutslipps-motorer er på vei inn på markedet for full musikk! Klart vi må bruke de naturgitte ressursene! Og hva vil Erna Solberg gjøre med tung-industrien i Kina, Tyskland, England, Frankrike, USA, i flere land i Sør-Amerika, og ellers rundt om i verden?

Hva skal lille mikro-Norge gjøre for å rense de flerfoldige kubikk-kilometre med svovel- og andre gasser fra industri-landenes enorme fabrikk-piper, skipsfart, vulkaner osv.? Naturen har sine klima-sykluser, varme og kalde perioder i Jordens historie. Og naturen har så langt klart å reparere det som er mindre bra! At isen smelter, er bare at historien gjentar seg. Den kommer tilbake! Grønn vegetasjon suger til seg karbon-dioksyd (CO2), og produserer oksygen (O2). Derfor bør vi ta vare på den skogen og de planter vi har. Ikke brenne det!

Å straffe mange økonomisk, fordi man dømmer ut fra manglende kunnskap, og bare hører på gnålet fra unge, ensporede klima-profeter – uten å se alt i virkelighetens lys og perspektiv, er ikke ledende politikere verdig!

Terje Haugom, samfunnsdebattant