Hva vil skje med Pensjonistpartiet i 2023?

Publisert 20.11.2021
Foto: Privat

Pensjonistpartiet er et parti som ble stiftet i 1985. Partiet har eksistert i hele 36 år uten å få noen stor oppslutning på landsbasis. Pensjonistpartiet har aldri blitt valgt til Stortinget og er sterk i noen få fylker. Ved fylkestingsvalget i 2019 stilte partiet lister i ni fylker og fikk til sammen 32 898 stemmer og 6 fylkestingsrepresentanter (To i Trøndelag, én i Innlandet, Viken, Agder og Vestland.

Ved kommunestyrevalget samme år stilte partiet liste i 46 kommuner, fikk valgt inn representanter i 38 av disse, totalt 60 representanter. Av disse 60 representantene kommer hele 19 fra Sør-Trøndelag. Det sier alt at 31% av kommunestyrerepresentantene i landet kommer fra Sør-Trøndelag. Hva skjer med Pensjonistpartiet fremover? Nok en gang er interne konflikter på landsbasis hovedtemaet og politikk kommer i bakgrunnen. Hvis ikke partiet får ro så kan man glemme valgresultat opp mot valget i 2021.

Som gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trondheim bystyre og Trøndelag fylkesting er jeg bekymret for at partiet om 2 år totalt er satt på sidelinjen og ikke klarer å forsvare plassene i kommunestyrene og fylkesting. Ønsker partiet å være et parti som ligger under 1% på landsbasis eller skal man klare å samle partiet til å snakke politikk igjen.

Svein Otto Nilsen