Hvem er «slitere» og hvem er «folk flest»?

Publisert 5.1.2018

Av Reinert Nicolaisen
Foto: Privat/Illus. Sfm.no

Utgangspunktet er en utredning som gir uttrykk for at AFP-ordningen har fungert etter hensikten. Vi er noe uforstående til dette siden ordningen ble innført for å gi «sliterne» mulighet til å gå av med pensjon tidligere enn 67 år. Så ser det ut som om dette har blitt en mulighet for «folk flest».

Utredningen fastslår at AFP-ordningen er underfinansiert. Ordningen er så attraktiv at vi vil få svært mange AFP’ere i årene som kommer. Underfinansieringen er beregnet til 40 – 60 milliarder kroner i 2040. NHO sin holdning er at dette må få konsekvenser for ordningen. Slik den nå er, vil den ikke komme til å være bærekraftig.

LO synes å ha en mer avslappet forhold til dette og legger vekt på at ordningen fungerer etter hensikten og tar vare på «sliterne». Holdningen til den beregnede underfinansieringen synes å være at «dette ordner seg!» «I en artikkel i VG av tirsdag 12. desember angriper NHO-topp, Stein Lier-Hansen AFP-ordningen. Hans påstand er at ordningen «er for godt betalte menn».

Muligheten for å ta ut AFP-pensjon ved fylte 62 år samtidig som man fortsetter som lønnet yrkesaktiv, er et forhold som ligger til grunn for hans resonnement. Tre av 4 som tar ut AFP er menn. Lier-Hansen viser til at mange som mottar AFP i dag, er oppegående eldre som fint kunne arbeid frem mot fylte 70 år.»

Som politisk aktiv ser jeg frem til resultatet av de forhandlingene som nå kommer. Jeg tror det blir et «basketak». Jeg tror det blir nødvendig å foreta en grundig gjennomgang av hensikten med ordningen. Hvem skal den tilgodese – «sliterne» eller «folk flest»?