Hvem har det overordnede ansvaret?

Publisert 18.10.2018
Foto: Wikipedia

I vår statsforfatning er det nedfelt at i en sak der kommune – fylke og stat er involvert, er det statsråden i angjeldende departement som har det overordnede ansvar, uten at statsråden personlig er involvert i en sak.

Kan det her være relevant å vise til Kings Bay tragedien i 1962, da daværende industriminister Kjell Holler måtte ta sin hatt å gå, selv om han ikke hadde noe med ulykken å gjøre, men det ble under granskingen, etter ulykken, avdekket forhold som, dersom de har blitt tatt hensyn til , ville det muligens ha kunnet avverget ulykken.

Kan det hevdes at det fins analoge trekk ved ulykken på Svalbard og fadesen på Tolga, når det gjeller det overordnede ansvar. Når vi nå har fått vite hva disse tre brødrene er blitt utsatt for, er det naturlig at en rekke personer og institusjoner må blir stilt til ansvar for en slik behandling.

Denne skammelige saken ligger vel under kommunal og Integrerings departementet, der statsråd Monika Meland regjerer. Hun bedyret at nå skulle det settes i gang en omfattende gransking av denne saken. Ja det er på tide at det blir gjort. Kan det da ende med at konklusjonen blir at statsråd Meland må, som Kjell Holler, ta sin hatt/skreppe å gå.

Per H. Midtgaard