Hvem lyver og hvem snakker sant?

Publisert 4.4.2018

Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ)
Illus.foto: Colourbox

Norske politikere på tvers av de fleste partigrenser, har over lengre tid hevdet at gjennomsnittsinntektene i Norge er nå på kr. 450 000,- i året? De har fått god drahjelp av systemets trofaste medier til å spre slik informasjon. I et tilfelle som dette, må det derfor være fullt tillatt å spørre om hvem det er som lyver eller snakker sant. Og her er grunnen til hvorfor sfm.no stiller et slikt spørsmål.

I et oppslag på NRK den 4.4.2018 (med NTB som hovedkilde, red. merknad), skrives det at barnefattigdommen i Norge har økt kraftig. SVs leder Audun Lysbakken, mener som eks. Høyregeneral Kåre Willoch, at nå må barnetrygdene økes. Men de samme herrer spør samtidig ikke om hvor disse pengene skal hentes fra. Og når gjennomsnittsinntekten i Norge som hevdet ligger på kr. 450 000,- i året, hvordan kan det da ha seg at ”barnefattigdommen” har økt? Her ser jo de aller fleste at det er noe som ikke stemmer med realitetene, som i så mange andre tilfeller i det norske samfunnet.

Følger ikke Audun Lysbakken og Kåre Willoch lenger med på hva som skjer i den virkelige verden? Det er fullt lov å spørre. For i det aktuelle NRK oppslaget skrives det også at ”Det er barn med bakgrunn fra land som Somalia, Syria, Irak, Eritrea og Afghanistan som har størst andel barn i lavinntektsgruppen”. Ja vel, men det er da ikke så rart at andelen er langt større blant disse. Svært mange av disse foreldrene er mennesker uten fast jobb, eller uten noen som helst form for annen arbeidsinntekt. De må derfor leve på sosialhjelp fra den statlige etaten NAV. Det viser også egne tall fra samme etat.

Mange norske barnefamilier sliter i dag også økonomisk. Slike blir ofte et meget lett bytte for landets barnevern, etaten som stadig jakter på barn som de kan ”ta hånd om”, for så å sende dem på institusjoner eller i fosterhjem til priser opp til en million pr. barn/ung. Norske politikere bør ta innover seg at fattigdom blant barn i Norge kan elimineres, ved å la trengende barnefamilier i hele landet få dele de enorme pengesummene som hvert år ramler ned i lommene på kyniske barnevernbaroner. Samtidig spares samfunnet og skattebetalere for flere dyre ansatte i et fortsatt inneffektivt og helt ubrukelig barnevern.

Les hele saken på NRK her: https://www.nrk.no/norge/barnefattigdommen-fortsetter-a-oke-1.13990859