Hvem styrer oss, og hvor blir vi styrt?

Publisert 8.4.2019
Foto: Colourbox

Spørsmålene ble fremsatt av Hillgund Klavestad i byens lokalavis, 6.12.07. (altså, allerede for noen år tilbake). Men – hvor mange har til dags dato tenkt alvorlig igjennom de samme aktuelle spørsmål – også i dagens Norge? Foran oss kommer snart flere, utfordrende valg. Det første, faktisk allerede i høst.

Ytterligere faktaopplysninger, som i klartekst avslører noe av hva som har foregått – vil kanskje også fremkomme, hvis modige redaktører våger å fortsette å gi spalteplass for innlegg fra en amatørskribent som skriver i klartekst. (Politikere, er jo prestisjebundet, så de våger neppe å innrømme det som har foregått i demokratiets navn). Derfor blir oppgaven for andre, denne: Fortsatt folkeopplysning omkring hva såkalt ansvarlige politikere og byråkrater bak skrivebord, i årevis har klart å narre den øvrige befolkning med på.

Angående valg: Flere hjemmesittere har i mange år ventet tålmodig på et politisk parti som vil gå inn for følgende 2 hovedsaker, og fornuftige løsningsforslag i den sammenheng: A. Ryddeaksjon i hele landets overadministrerte system.(lokalt og sentralt). B. Retningslinjer for politikken videre i årene fremover.(basert på sunn fornuft). Med andre ord: Et demokratisk opprør må nå til! Eller skal politikere selv ta til vettet?

Når får vi se et slikt nytt, seriøst – og helt nødvendig politisk parti? (Sikkert flere enn undertegnede venter på et tidsaktuelt program i den forbindelse). Og vel å merke: Grunnlovens intensjon må være siktemålet – der enkeltmennesket skal settes i sentrum i et sosialt og realdemokratisk system – uten tidens sosialistiske galskap enten denne betegnes som sosialdemokrati, kommunisme, nazisme, fascisme, islamisme – eller fargelegges rød, grønn, brun, eller svart. (Fargevalg, blir sant og si hipp som happ?).

Forsøk på flere forførerknep fra profesjonelle politikere og byråkrater i den sammenheng, må de samme nå holde opp med. Finn heller på noe annet og fornuftig! Ansvarlige borgere trenger slett ikke de alt for mange formyndere som er plassert, eller har plassert seg, i det politiske systemet som er blitt resultatet etter det årelange, sosialistiske narrespillet.

Lesere som synes at dette innlegget er ”på kanten” eller rett og slett nesevist og uforskammet – kan sette seg ned, lene seg tilbake, slappe helt av. Dere skulle lest kladd.

Thorbjørn Andersen
Halden