Hvilke dyrs rettigheter, NOAH?

Publisert 7.1.2019
Foto: Colourbox

Det ble nyttårsaften besluttet at jakten på visse ulvestammer kan gjenopptas fra 1. januar.  Da rykket NOAH – organisasjonen for dyrs rettigheter – ut og protesterte.  Her ser man hykleriet.  Villdyr skal fredes selv om de skader og dreper hundrevis av lam og sauer hvert år, og mange av dem ligger og lider ufattelig før man får avlivet dem.  Det er i orden for NOAH!  Organisasjonens rettighetskrav gjelder tydeligvis kun farlige skadedyr – som også er farlige for barn og mennesker generelt der de til tider kommer helt inn på tunet til folk.  Flere steder er folk redd for å slippe små barn utenfor huset alene.  Det er også i orden for NOAH!  Og i tillegg er det både en økonomisk og sterkt følelsespreget opplevelse for sauebøndene som må ta seg av tragediene.  Det får være grenser for hvilke dyr som skal fredes og beskyttes.  Å argumentere med at de-og-de villdyrene «hører hjemme» i vår fauna, er et grotesk argument som vitner både om manglende vett og hensynhet – både overfor de dyrene som lider og bøndene.  Også her er partiet Venstre inne i bildet med sine hodeløse meninger – som innen så mange andre områder!

Vi som er sanne dyrevenner og selv har dyr, innser problemet, og vi hundeeiere har også erfart at ulv også har tatt hunder.  Men vi kan da ikke stå med hendene i lommen og nikke anerkjennende til at villdyr som vi ikke trenger driver masserovmord på husdyr!

Regjeringen oppfordres til å skjerpe utryddingen av ulv – gjerne også jerv og bjørn.  Vårt landbruk er langt viktigere enn å beskytte farlige villdyr!  Ta til vettet – hvis mulig også for NOAH og Venstre!

Wilfred Høsteland