Hvor blir det av økt sjømateksport fra bil til båt?

Publisert 2.5.2022
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det planlegges stadig nye «lakseveier» i Trøndelag og båtfrakt av laks diskuteres mindre. Kysthavnalliansen består av fire midtnorske havneselskap som prøver å flytte deler av sjømateksporten til Europa fra bil til båt. Det står 34 kommuner bak de fire interkommunale havneselskapene, Kristiansund og Nordmøre Havn, Trondheim Havn, Nord-Trøndelag Havn Rørvik og Helgeland Havn.

I mange år har det vært et ønske både fra politikere og næringsliv å øke transporten på sjø, slik at belastningen på veiene kan gå tilsvarende ned. De tre involverte Fylkeskommunene Trøndelag, Nordland og Møre og Romsdal har funnet gjennom samarbeid at sjøtransport kan være økonomisk mulig.

Som gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting er jeg skuffet over at satsningen har stagnert. Sammenlignet med de ressursene som planlegges brukt på å gjøre veitransporten større og bedre, er det dessverre grunn til å tro at regjeringen legger til rette for enda flere tunge godstransporter på norske veier.

Kysthavnalliansens pilotprosjekt med havbruksnæring og sentrale matvareaktører har vist at det er mulig å etablere transport av sjømat på båt.august 2020 gikk frakteskipet MV Akranes sin første tur med fersk laks fra Kråkøya i Nærøysund og Jøstenøya på Hitra til Rotterdam i Nederland. Erfaringene var så gode at man håpet på en kraftig satsning. MV Akranes har kapasitet til å frakte 100 semitrailere. Dette vil si at hver båttur reduserer antall turer på hjul tilsvarende. Det er blitt anslått at det i krysset på Klett, der E39 møter E6, passerer et vogntog eller en semitrailer med laks hvert andre minutt.

Det er ingen tvil om at sjømat kan fraktes sjøveien fra Midt-Norge til Europa like raskt og med samme kvalitet som lastebilen. Det er derfor skuffende at ikke regjeringen ser viktigheten med å sende mere sjømat på båt slik at man kan redusere antall semitrailere på norske veier. Siste ordet er ikke sagt i denne saken.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting