Hvor blir rettferdigheten av?

Publisert 18.11.2019
Foto: Colourbox

Regjeringen har sponset mer enn nok på elbil-fronten. Nå sutrer statssekretær Sveinung Rotevatn (V) over det faktum at absolutt fleste nybilkjøpere vil ha bensin- eller dieselbil framfor elbil. Nå skal regjeringen sponse flust med ladestasjoner både her og der, i tillegg til alle godene elbilistene har fra før. Men i rettferdig-hetens navn – når har regjeringen tenkt å lempe litt på det urettferdige avgiftstrykket Norges desidert største og mest pålitelige bilpark består av – bensin- og dieselbilene?

Bompenge-systemet i Norge er totalt i strid med EU- og EØS-reglementet, som sier 2 ting: 1) Det gis anledning til å kreve inn bompenger når en ny vei-trasé, bro eller tunnel bygges, men at innkreving skal opphøre når prosjektet er nedbetalt. Og 2) Det gis ikke anledning til å kreve inn bompenger på eksisterende vei, bro eller tunnel i samme område som er åpen for evt. gjennomkjøring mens ny trasé bygges og nedbetales.

Det er høyst betimelig å stille spørsmålet, om hvordan det har seg – i det styrtrike oljelandet Norge – at vi bilister godtar dette høyst ulovlige makt-overgrepet våre folkevalgte driver med, uten at vi våger å samle oss og sette foten ned? Det myndighetene på Stortinget, i bygd og by driver med mht. å kreve inn bompenger, er helt ulovlig, og bør anmeldes til EU-administrasjonen i Brüssel. Staten Norge har så visst råd til å bygge alt som trengs innen samferdsel, UTEN å legge åket på borgernes skuldre.

Til slutt vil jeg få korrigere herr Rotevatn med at statsminister Solberg sa ikke at etter 2025 skulle man kun få kjøpe elbiler. Hun sa lavutslipps-biler, som da også omfatter nyeste generasjon diesel- og bensinbiler. Og helt til slutt en liten klima-korreks til grønne idealister: For 65 millioner år siden – i dinosaurenes storhetstid på Jorden – var det langt varmere klima enn nå, og langt mer CO2 i luften. Også i vikingtiden for ca. 1000 år siden var det langt varmere enn nå. Kanskje på tide å se klimasvingningene i et videre perspektiv? Verdens undergang pga. klima-endringene skjer ikke. Det er natur-historisk dokumentert!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.