Hvor går grensen for dagens regjering?

Publisert 11.11.2019
Foto: Wikipedia / Lina Aldin Thune
Saken er oppdatert 13.11.2019 13:10.

”Nu blir alt så meget bedre”. Det sa Kåre Willoch en gang for lenge siden. Denne så engang omtalte formulering, hører vi til stadighet blir brukt når noe går skikkelig galt. Sist var fredag den 8.11.2019.

Sjøforsvaret har fått kraftig kritikk for total mangel på utdannelse av personellet på fregatten Helge Ingstad, som for et år siden kolliderte med et tankskip. Nå skal de sette i gang skikkelig utdannelse av personell. Vedkommende sjøoffiser som erkjente at det var hans ansvar, for bemanningen på skipet, ble spurt om han ville vurdere sin stilling, men nei det ville han ikke spekulere i. Nei nå skulle alt bli så meget bedre. Jo, jo, det står igjen å se.

Det samme fikk vi høre fra statsråd Anniken Haugli, som har det øverste ansvaret i NAV – skandalen. Nå skal det granskes og ryddes opp i alle bauger og kanter. Nå skal man komme til bunns i dette. Spørsmål om ansvar, kommer ikke på tale der heller. Nei, nå skal alt bli så meget bedre, sier hun. Denne påtagende ansvarsfraskrivelsen, blir mer og mer det vanlige etter skandaløse avsløringer.

”Denne NAV – saken kan bare være toppen av isfjellet”, sier – Professor Christoffer Conrad Eriksen, ved institutt for offentlig rett. Det skjuler seg en rekke rettigheter i EØS–avtalen som folk ikke kjenner til. Så viser det seg at disse rettighetene kolliderer med de norske lovene. Han ble spurt om det kan ligge politiske føringer i denne hemmeligholdelsen av de rettigheter som er nedfelt i EØS-avtalen. Det ønsket han ikke å svare på. Så enhver kan da gjøre seg opp sin egen mening om det.

Ingen vil ta ansvar for de som har sittet fengslet opp til 8 måneder uten å ha forbrutt seg mot norsk lov. Til og med statsministeren ble tatt i å påstå at det er EU som har endret regelverket. En blank løgn. Hvor går grensen for denne regjeringen mon tro?

Per H. Midtgaard

Redaktørens merknad: Kåre Willoch skriver i en e-post til sfm.no at det har han aldri sagt. Innsender skriver følgende: «Hvis Kåre Willoch påstår at han ikke har sagt, «Nå blir alt så meget bedre», så er der vel litt sant i det. Han sa» går» i stedet for «blir». Red.