Hvor stor nasjonalfølelse har de egentlig?

Publisert 31.05.2019
Foto: Wikipedia

Norge har – som alle andre nasjoner som gjennom tidene har vært innestengt i unioner, feiret sin frihet igjen og igjen – frihet fra unioner med andre nasjoner. Det har altså gjennom tidene selvsagt alltid vært et klart ønske fra enhver unions-bundet stat å få sin frihet. Og de har kjempet både med militære midler og på mer fredelig vis for å få sin frihet – å komme seg ut av unionene.

Høyre lovpriser som folk flest 17.mai og de lovpriser unionsoppløsningen som store markeringer i norsk historie. Men hvor dypt stikker egentlig denne lovprisningen og feiringen deres? Høyre er jo det mest ivrige partiet for å få Norge inn i Den Europeiske Union (EU). Og vi har andre unions-tilhengere som f.eks. Europa-bevegelsen, m.fl. som også ivrer for å få Norge inn i nevnte union.

Både Høyre og Europa-bevegelsen vet utmerket godt at motstanden i det norske folk ligger på rundt 80%. Man kan da trygt gå ut fra at samme prosent også ønsker Norge ut av både EØS og ikke minst Schengen. Vi har sannelig sett mer enn nok av problemer som vårt land har hatt ved disse to alliansene. Mange spør seg i dag – med god grunn – om det er Brussel eller Oslo som er Norges utøvende hovedstad. Norge har jo så langt vært en nikkedukke for EU og unionens mange direkte idiotiske pålegg og betingelser for å bl.a. handle med EU. Regjeringen Solberg prøver – dårlig skjult – å lirke Norge inn bakveien til EU. Dette er en udemokratisk holdning og politisk teknikk som det er nærliggende å stemple som landsforræderi.

Og til slutt:   Høyre har gått i spissen for å selge/gi bort Norges arvesølv de siste årene. Utenlandske interesser med mer eller mindre tvilsomt rykte, tilbys både direkte og indirekte våre kraft-resurser, NSB, og andre tradisjonelle offentlige foretagener. Dette skjer over hodene våre – vi som er medeiere blir aldri spurt. Erna Solberg & Co. vet visstnok så mye bedre også her.

En ny regjerings-periode med Høyre vil utvilsomt bli en ulykke for landet – også på mange andre områder enn de her nevnte. Vi har sett hvordan Høyre med FrP på slep handler MOT folkets vilje i utallige saker også innenlands. Begrepet DEMOKRATI synes ukjent og uinteressant for disse partiene!   Det er en stund til neste Stortingsvalg, men vi må ikke glemme hva vi hittil har sett og opplevd. Vi trenger en ny regjering som både tar vare på landets frihet og når det gjelder landets nasjonale interesser og vårt arvesølv!   Den sittende regjeringen synes absolutt ikke å ta et slikt ansvar!

Wilfred Høsteland