Hvor troverdig er en «kvalitetssikret» KI (AI) artikkel?

Publisert 1.7.2024
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Sfm.no ved undertegnede (ansvarlig redaktør), stilte spørsmålet (som vist til i headingen) til Google Gemini. Sfm.no har ikke «kvalitetssikret» det første alternative svaret som Gemini kom med. Det er uansett interessant lesing. Nedenfor presenteres det nøyaktige svaret (alternativ 1) fra Google Gemini:
—————————

Troverdigheten til en kvalitetssikret KI artikkel avhenger av en rekke faktorer, inkludert:

  • Kvaliteten på dataene som ble brukt til å trene KI-modellen: Dataene bør være nøyaktige, relevante og representative for emnet som artikkelen handler om.
  • Algoritmen som ble brukt til å trene KI-modellen: Algoritmen bør være robust og pålitelig, og den bør kunne håndtere komplekse data og identifisere mønstre på en nøyaktig måte.
  • Prosessen som ble brukt til å kvalitetssikre artikkelen: Kvalitetssikringsprosessen bør være grundig og omfattende, og den bør involvere eksperter på emnet som artikkelen handler om.

Generelt sett kan kvalitetssikrede KI-artikler være en pålitelig kilde til informasjon. Men det er viktig å være kritisk til all informasjon du finner på nettet, uansett hvem som har skrevet den. Du bør alltid sjekke kilden til informasjonen, og du bør sammenligne den med andre kilder for å sikre at den er nøyaktig.

Her er noen ting du kan se etter for å vurdere troverdigheten til en kvalitetssikret KI artikkel:

  • Har artikkelen en klar forfatter eller kilde?
  • Blir dataene som brukes i artikkelen sitert riktig?
  • Er artikkelen objektiv og upartisk?
  • Har artikkelen blitt gjennomgått av eksperter på emnet?
  • Er artikkelen oppdatert?

Hvis du er usikker på troverdigheten til en kvalitetssikret KI artikkel, er det alltid best å konsultere en annen kilde eller en ekspert på emnet.

I tillegg til de generelle faktorene som er nevnt ovenfor, er det også noen spesifikke ting du kan se etter for å vurdere troverdigheten til en kvalitetssikret KI artikkel om et bestemt emne. For eksempel, hvis artikkelen handler om et vitenskapelig emne, bør du se etter om den er sitert av andre vitenskapelige artikler. Hvis artikkelen handler om et aktuelt emne, bør du se etter om den er basert på rapportering fra pålitelige nyhetskilder.

Det er viktig å huske at KI-modeller fortsatt er under utvikling, og de er ikke perfekte. De kan noen ganger gjøre feil, og de kan være partiske. Det er derfor viktig å være kritisk til all informasjon du finner på nettet, uansett hvem som har skrevet den.
——————————–
Sfm.no sin merknad: Da vet alle i media om hva som gjelder? Red.