Hvorfor ble Norge et paradis for kriminelle?

Publisert 17.12.2018
Av redaksjonen i sfm.no
Foto: Olav Martinussen

Norge er fortsatt et paradis for kriminelle. Det hevder nå til og med svensk politi. Sfm.no er ikke de eneste i Norge som har dekning for påstanden. I tillegg til våre innenlandske og etniske forbrytere, så svømmer landet over av kriminelle fra omtrent hele verden. De tyngste kriminelle gruppene kommer fra land utenfor Vest-Europa. Det er den årelange naiviteten og snillismen som har rådet i Norge de siste 15 til 20 årene, som er den direkte årsaken. De kriminelle vet godt hvilke rettigheter de har så snart de befinner seg på norsk jord.

De kriminelle kjenner særdeles godt det fantastiske hjelpeapparatet Norge har for dem. Et hjelpeapparat – åpent døgnet rundt og klart til å løse deres ”problemer” den dagen de blir tatt for sine ugjerninger. Å hjelpe kriminelle gjennom årelange rettsprosesser med det for øye å få dem frikjent, og uansett hva de enn måtte ha gjort, er en meget lukrativ foretning for dem som driver i juss-bransjen. Kriminalitet genererer også mange arbeidsplasser. Dette har både vi og flere andre medier påpekt en rekke ganger. Er det derfor legitimt å spørre om vårt lovverk i dag er helt i utakt med folks generelle rettsoppfatning?

Mens kriminelle i Norge lever i et beskyttet paradis, kjemper ofte ofrene deres med både plager og alskens lidelser, i tillegg til ofte helt unødige og lange rettsprosesser av ymse slag. Og som en direkte følge av de kriminelles handlinger. Ingen bør gjøre forsøk på å hevde eller påstå at rettssikkerheten til ofrene og lovlydige borgere i Norge, blir like godt ivaretatt som rettssikkerheten til de kriminelle. Kanskje er det nettopp signaler som dette, so, våre myndigheter og politikere har sendt ut over mange år, som er den indirekte årsaken til at stadig flere lovlydige borgere mister respekten for lov og rett.

En kan bli fristet til å stille spørsmål om hvorfor det bare er de lovlydige borgerne og innbyggerne i Norge som må følge loven, når de kriminelle og deres hjelpeapparat selv, ikke verken akter eller vil følge den. La det være sagt at enhver har rett til å la seg forsvare. Men! Skal man forsvare hva som helst? Og skal kriminelle alltid få slippe billigst mulig unna med sine ugjerninger hver eneste gang, spesielt når det gelder vane- og gjengangsforbrytere? Skal det aldri få kraftige nok konsekvenser for dem, slik at spesielt denne typen kriminelle en dag får det klart for seg at kriminalitet ikke lønner seg – selv i Norge?

Bekjempelsen av kriminalitet i Norge har lagt på et lavnivå i mange år. Dette er fakta som de ansvarlige politikerne og våre myndigheter bare må ta til seg. De siste årene synes trenden å ha snudd til det litt bedre. Men veien til full suksess på dette området er fortsatt svært lang og kronglete, som den ellers er eller kan være på så mange andre områder i Norge. Det bare er sånn. Og igjen. Dessverre. At vi aldri kan forvente å få et idealsamfunn i Norge der kriminalitet blir et ukjent begrep, ja – se det forstår selv sfm.no. Likevel må lovlydige borgere og innbyggere i det minste kunne kreve at ens egen rettssikkerhet, blir ivaretatt på beste måte av både politikere, lovens håndhevere og våre domstoler.