Hvorfor el-biler til Norge?

Publisert 5.4. 2019
Foto: Colourbox

Tyskland og Japan er de land som selger desidert mest el-biler i Norge. Man kan spørre seg selv: Hvorfor nettopp i Norge? Det kan være flere svar på dette. Et av dem kan være: Pga. klima- og miljø-politikerne som klart å frembringe «grønn vind» over Norge, er en av konsekvensene – vel å merke så langt – at el-biler er fritatt for de avgifter «normale» biler er ilagt her.

Tilsvarende politikere i Tyskland og Japan har fått med seg de norske tilstander, men har på ingen måte klart å få gjennomslag for slik avgiftspolitikk i egne land. El-biler i Tyskland og Japan ville koste 3 ganger så mye som «normale» biler, og derfor har disse land et mikroskopisk eget marked for el-biler. Derimot fant bilprodusentene fort ut at Norge ville bli et stjerne-marked for el-bilene. Og slik ble det, takket være norsk, urettferdig og usosial avgiftspolitikk i forholdet el-bil kontra diesel- og bensinbiler. Men – når ladingen blir dyr (selskapene som driver ladestasjoner ser «butikken» i dette), og bompenger og andre bilavgifter snart likestilles i det norske bil-marked, vil nok de fleste velge en «klassisk» bil!

Mht. klima og miljø, bør norske el-bil kjøpere og -eiere være klar over at produksjon av en el-bil – uansett merke – krever 3 ganger så mye skitten energi som produksjon av vanlige biler. De enorme batteri-pakkene krever store mengder lithium og kobolt, pluss mye annet mindre bra materiale. Og kobolt er et grunnstoff som kun finnes i noen få afrikanske gruver, hvor malmen graves ut med bare hender av fattige voksne og deres barn under uverdige forhold. Altså et viktig problem i klima- og miljø-sammenheng! De samme materialer trengs også til produksjon av verdens mobiltelefoner!

Når så den dagen kommer, da el-bilenes batterier ikke vil holde på strømmen lenger, – de er utslitt – blir det et aldri så lite problem: Hva gjør vi med disse? Klima- og miljøpolitikere: Vær klar over at de nyeste diesel-motorer er engler i forhold, og diesel-biler vil produseres i flere tiår fremover, iflg. de ledende bilfabrikkene! Godt er det! Så nå må klima-folket trekke hodene opp av sanden! Verden går ikke under, men videre!

Terje Haugom, samfunnsdebattant