Hvorfor får ikke pasienter med kronisk migrene og god medisinsk oppfølging?

Publisert 5.10.2023
Illustrasjonsfoto: Colourbox

St.  Olav har hatt utfordringer med bemanning på legesiden når det gjelder behandling av dystoni (muskelsammentrekninger i nakken). De som er rammet av diagnosen dystoni er en forholdsvis liten gruppe, cirka 3 – 4000 diagnostiserte.

Er det dette som gjør at de ikke blir prioritert selv om lidelsen for den enkelte er utrolig stor ved manglende behandling av Botox. Det er velkjent for Norsk dystoniforening at medlemmene sliter med å få regelmessig Botox-behandling ved sykehusene og dette gjelder også St. Olav. St. Olav sier at de ikke har nok folk, og ber pasientene klage til Statsforvalteren.

Hva hjelper det?

Jeg tror nok kampen må skje gjennom helsetoppene i Helse Midt-Norge for å få fortgang i behandlingen.
Det som er sikkert er at injeksjon med Botox har god effekt for pasienter med dystoni. Da er det meningsløst at man skylder på legebemanningen på sykehuset.

Pasienten skal være i fokus og det må også gjelde de som er rammet av diagnosen dystoni. Det er forkastelig at pasientene i dagens såkalte velferdssamfunn må kjempe en kamp for nødvendig behandling av sykdommen.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting