Hvorfor må vi ”forvente” terror på norsk jord?

Publisert 30.7.2018
Av Jan Hansen, frilansjournalist MNJ
Illus.foto: Colourbox

Den 30. januar 2018 publiserte PST (Politiets Sikkerhetstjeneste) sin årlige trusselvurdering mot bl.a. Kongeriket Norge. Trusselvurderingen begynte med følgende innledning. Sitat: ”Trusselbildet vil i 2018 preges av en rekke sammensatte utfordringer. En stor del av trusselbildet vil formes av den sikkerhetspolitiske utviklingen og hvordan denne påvirker nære allierte og norske nærområder. I tillegg er flere europeiske land utsatt for alvorlige terrortrusler. Dette er trusler som vil prege europeisk kontraterrorarbeid gjennom det kommende året”. Sitat slutt.

I tiden både før og etter at PST la fram sin trusselvurdering, har det skjedd flere tragiske og grusomme hendelser i flere europeiske land. Vi har fått lese og høre om bestialske knivangrep på uskyldige sivile mennesker i bl.a. Frankrike, Norge, Finland, Tyskland, Sverige og Danmark, i tillegg til ondskapsfulle og utspekulerte mord utført med kjøretøy og med dødelig utgang i bl.a. Tyskland, Belgia, Frankrike og Sverige, land som for oss nordmenn sees på som fredelige og siviliserte. Også i disse landene har mange asylsøkere fått beskyttelse og midlertidig opphold. Den 14.7.2018 skjer det nok et knivangrep i Norge. En 18 år gammel gutt stikkes ned og drepes i en butikk i Vadsø. En 17 år gammel asylsøker sto bak drapet.

I trusselvurderingen til PST framkom det bl.a. også at, sitat: ”Personer og grupper inspirert av ekstrem islamistisk ideologi vil være den primære terrortrusselen mot Norge det kommende året. Det vurderes som mulig at det vil forekomme forsøk på terrorangrep. Et terrorangrep, eller et angrepsforsøk, vil sannsynligvis være lite komplekst, dvs. angrep utført av en til to personer, som anvender stikk- eller skytevåpen, kjøretøy eller enkle, eksplosive innretninger”. Sitat slutt.

Høyt oppe i systemet har man altså visst om at terrorangrep kunne skje på norsk jord. Men sivilbefolkningen har ikke fått vite dette offisielt, ikke før PST publiserte sin årlige trusselvurdering. Advarselen fra PST har ganske sikkert vært kjent for samtlige toppolitikere, særlig på justissektoren, og før den ble gjort kjent for allmennheten. Hvor plasserer man så det øverste ansvaret for at flere ustabile asylsøkere, slike med radikale holdninger, fortsatt får lov til å vandre fritt omkring i Norge, og uten at man følger dem opp, ikke minst når det gjelder deres psykiske helsetilstand. Svaret gir seg egentlig selv.

Våre politikere har også flere ganger trukket Norge inn i konflikter i land som ikke er medlem av Nato. Det heter seg at Nato kun skal verne om sine medlemsstater, altså en for alle og alle for en, men det har ikke alltid vært tilfelle. Nato har vært trukket inn i flere eksterne konflikter, bl.a. i det tidligere Jugoslavia og sist i Libya. Og fra sistnevnte land kommer den største flyktningstrømmen fra. Selv om Norge er medlem av Nato, så er likevel ikke landet forpliktet overfor øvrige medlemsland til å stille opp å assistere i land som ikke går inn under Nato-paraplyen. Norge har gjort det likevel – i ”solidaritet” med bl.a. USA, noe en stor del av den norske befolkningen mener er riv ruskende galt, og en av årsakene til at norsk sivilbefolkning utsettes for ondsinnet terror fra ekstreme islamistiske krefter.

Som i alle konflikter og kriger er det alltid sivilbefolkningen som får lide. Det er nok å se tilbake på både 1. og 2 verdenskrig. Etter den siste sa politikere verden over ”aldri mer 1940”, men hva ble det faktiske resultatet? Hvem løy og hvem har i dag ansvaret for det som også har rammet Norge i etterkant? Sfm.no lurer også på hvem av dagens politikere som har hørt om Barry McGuire og låten ”Eve of Destruction”? Er det en 3. verdenskrig man også ønsker fra Norges side? Da vil imidlertid ingen overleve – ikke engang politikere, og uansett hvilket parti de måtte tilhøre eller hvor rike de er. Dagens politikere verden over må lære av fortidens gale makthavere som bl.a. Adolf Hitler, Benito Mussolini, Josef Stalin, militærjuntaleder Augusto Pinochet, Pol Pot m.fl. Det er ikke for sent å snu eller endre mening.

Link til PSTs trusselvurdering: https://www.pst.no/trusselvurdering-2018/#h5sectionTitleAnchor6