Hvorfor øker ungdomsvolden også i Trondheim?

Publisert 16.6.2023
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Jeg leser ofte i media om problemene med ungdomsvolden som blomstrer i de store byene hvor volden blir hardere og hardere.

Vi må tørre som politiker å snakke høyt om ungdomsvolden også i Trondheim. Den kriminelle ungdomsvolden eskalerer i byen vår og det er tilfeldigheter som avgjør om du som 13 – 14 åring får rettet en oppmerksomhet mot deg og at det blir satt en voldsbestilling på deg fra en av de voldelige og kriminelle gutte – og jentegjengene i byen.

Ungdommens vold og slåssing er ikke noe som må overlates til politiet alene. Det kreves egne tiltak, som politikerne og kommunens fagfolk må se i sammenheng med alt annet fattigdoms- og integreringsarbeid. Når barn og unge begår voldelige handlinger, har hele samfunnet en jobb å gjøre. Foreldre er intet unntak. Snarere tvert imot. Voldsspiralen starter ikke nødvendigvis i barnehagen, eller på skolen, eller ut på gaten – den starter gjerne hjemme. Derfor kan det ikke være tvil, foreldrene har et ansvar.

En kombinasjon med fattigdom og sosiale ulikheter er en god forklaring på volden, men det er ikke den eneste forklaringen. En viktig årsak er også kulturelle forskjeller. Det er praktiseringen av tradisjonelle kjønnsroller, hvor menn står over kvinner. Lenge var ungdomsvolden på vei ned, men nå er trenden brutt. Hva kan være årsaken til økningen i volden? En forklaring kan være filming av vold og deling i sosiale medier som må tas tak i.

Sosiale medier og filming av voldsepisoder kan dessverre forsterke allerede eksisterende konflikter. Sosial ulikhet og fattigdom trekkes også frem som en mulig forklaring på økningen. Vi fengsler ikke barn i Norge, og det ønsker vi  i utgangspunktet heller ikke, men vi kan  ikke leve med at barn som utøver til dels grov vold mot andre får gå fritt omkring i samfunnet.

Etter Pensjonistpartiets mening er det viktig at man får etablert egne soningstiltak for førstegangskriminelle og at reaksjonene må komme raskt. Det er ikke riktig at en ungdom kan begå flere titalls lovbrudd uten at de blir stoppet. Vi må tenke på ofrene for volden og de alvorlige konsekvenser det får for unge mennesker å bli ranet og banket opp i Trondheim på høylys dag. Barneombudet uttrykker sin motstand mot innesperring.  Hva er alternativet? Vi kan være enige om at slike drastiske tiltak bare må brukes i et lite antall ekstremsaker og skal være godt begrunnet.

Tiden er inne for å etablere flere ungdomsplasser i egne ungdomsfengsler samt opprette et eget løp med hurtigdomstol for gjengkriminelle for å sikre rask reaksjon. Man bør også gjennomføre mer aktiv bruk av områdeforbud og oppholdsforbud for kriminelle gjengangere, for eksempel fra sentrum eller belastede boligområder.

Svein Otto Nilsen
Bystyrerepresentant for Pensjonistpartiet i Trondheim