Hvorfor rømmer de fra barnevernet?

Publisert 14.12.2018
Foto: Colourbox

Den som ser til NRK så leser man om tre unge som stjal en bil på Østlandet og kjørte til Voss. Der ble de tatt av politiet. Hva forteller det folk som leser det? Jo, at det er noe som ikke stemmer med institusjonen de bor på og er plassert av norsk barnevern.

For det andre så viser innlegget/artikkelen at minst en av dem er atten år, og derved en myndig person. At man er uten lappen er alvorlig nok i seg selv, men kan de ha tatt en «nødverge-situasjon» i bruk? Hvem vet noe om det før man dømmer her?

Altså her beviser man at selv attenåringer ikke får lov å bli det de er, atten år, eller skal norsk barnevern ha allmakt i denne saken (disse sakene)? Man kan saktens spørre. Dette er ikke første gang noen har tatt til seg en bil og rømt, det har også langt yngre gjort før denne gangen og dette kommer garantert til å skje igjen.

Ellinor Nerbø

Redaktørens merknad: Det at tvangsplasserte barn og unge rømmer fra barnevernet er ikke noe nytt. Hovedårsaken er som regel rent savn etter foreldre, søsken, øvrig familie, venner og deres opprinnelige hverdagsmiljø. Man kan fortsatt ikke forvente at norsk barnevern skal skjønne noe så elementært. For å forstå dette må man nesten ha opplevd noe liknende selv.

Vi er meget godt kjent med at barn og unge utsettes for mishandling av ulik art i så vel institusjoner som i fosterhjem, og som de kanskje ikke opplevde der de kom fra. Å mishandle barn er strengt forbudt. Men barnevernet klarer uansett å unnskylde sitt maktmisbruk ”til barnets beste”. Det hele er til å bli kvalm av. Protestene mot etaten vil ikke avta før noe annet er på plass. Red.