Hvorfor så redd for sannheten?

Publisert 23.4.2019
Foto: Sfm.no (Oslo sentrum)

Ren historieforfalskning om den fremmede innvandringen til Norge er ikke ukjent. Det er gått mer enn 30 år siden de første pakistanere kom til Norge. Menneskets hukommelse er i enkelte tilfeller svært kort. Dermed har tiden kommet for at en del miljøer, enkeltpersoner og interesser forvrenger sannheten om fremmed- innvandringens historiske fakta, slik at den passer inn i den politiske korrekthet. Når feilinformasjon kommer fra en offentlig instans er dette meget alvorlig.

I Norges offentlige utredning – (NOU 1995:12) ”Opplæring i et flerkulturelt Norge”, kan vi lese følgende i kapittel 1: ” På slutten av 60- og begynnelsen av 70-tallet rekrutterte norsk industri i samarbeid med norske myndigheter arbeidskraft fra land som Pakistan, Tyrkia og Marokko, nettopp til lavtlønnsyrker som ikke krevde fagutdanning – arbeidsplasser som kvinner tidligere for en stor del hadde dekket”. Dette ble skrevet av et utvalg nedsatt i 1994 av ”Det kgl kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet”. Det er uvisst hva slags bakgrunnsmateriale utvalget hadde tilgang til for å kunne skrive som de gjorde.

La meg minne om hva som egentlig skjedde da den fremmedkulturelle innvandringen startet på 1970- tallet. Avisen Verdens Gang skrev den 14.juli 1970 dette: ”Det foreligger ingen analyse av behovet for fremmedarbeidere i Norge. I dag har de fleste større land i Europa skjerpet reglene for innvandring og ved Statens Utlendingskontor og arbeidskraftmyndighetene gjør det gjeldende en viss frykt for at Norge skal bli hjemsøkt av utenlandsk arbeidskraft som ingen andre vil ha og som vil føre med seg betydelige sosiale problemer. Både fra LO og arbeidskraftmyndighetene fremheves det som naturlig at en først søker å utnytte landets egne ressurser av arbeidskraft før en går til en organisert import”.   

Dagbladet 8. juni 1971: Ingen kan hjelpe pakistanerne i Oslo. ”Ikke et eneste menneske – ikke en eneste organisasjon, absolutt ingen ! – kan hjelpe de stakkars pakistanske ”turister” i Oslo”. Sosialrådmann i Oslo, Hans Cappelen sier til avisen: ”Problemet er jo nettopp dette at de pakistanske mennene som daglig vandrer rundt i Oslos gater befinner seg her som ”turister”.

Jeg minner også om at i 1975 vedtok Stortinget innvandringsstoppen. Og hvorfor ble det gjort hvis det var slik at Norge hadde stort behov for fremmed arbeidskraft? I en publikasjon fra Statistisk sentralbyrå ”Innvandring og Innvandrere 2002”, er den totale befolkning i Norge pr. 1/1 2002 oppgitt til 4 503 436, hvorav personer med utenlandsk bakgrunn utgjør 505 868, altså ca 11%. Fra 1977 til 2002 har det blitt innvilget 147 357 statsborgerskap. Av disse er 123 348 til personer fra ikke vestlige land og 22 395 til personer fra vestlige land.

Norvald Aasen

Kilder: Boken ”Norge for alle”.
NOU 1995:12. Bladet Nytt og kommentarer.
Statistikker fra Statistisk sentralbyrå.