Hvorfor skal gifte / samboere ha redusert pensjon?

Publisert 23.5.2023. Oppdatert.
Foto: Privat

Mange har fått med seg at det kan være forskjell økonomisk sett om du er gift, samboer eller alene. De færreste tenker på pensjon når de tar slike valg, men sivilstand kan for noen påvirke hva de får i pensjon.

Grunnpensjonen blir redusert til 90 prosent av et grunnbeløp hvis du er gift eller samboer, mens grunnpensjonen er et helt grunnbeløp for de som er alene. Er det noen som skjønner hvorfor det skal være forskjell? Tilleggspensjonen som du opparbeider deg gjennom et langt yrkesliv er derimot ikke påvirket av din sivilstand. Den er like stor enten du er alene, samboer eller gift.Det er urimelig at pensjonister som er gifte/samboere får redusert sin pensjon bare på grunn av at de bor sammen.

Pensjonistpartiet reagerer på at flertallet av de politiske partiene fremdeles begrunner denne såkalte avkortningen med at gifte pensjonister/ samboere kan dele på utgifter og derfor trenger de ikke like mye i pensjonsinntekter. Pensjonistpartiet mener dette argumentet er helt urimelig og derfor vil vi fortsatt jobbe for at gifte og samboende pensjonister skal få utbetalt hele pensjonen.

Det hadde vært interessant å vite om en politiker har akseptert at de får redusert lønn dersom de er gifte eller samboende? Tror nok protestene har vært store da. Hvorfor mener flertallet på stortinget at pensjonister skal akseptere det? Pensjonistpartiet mener det er feil å straffe folk økonomisk når de velger å dele livet med andre.

La pensjonistene beholde pensjonen uten slik avkortning!

Svein Otto Nilsen
1. kandidat på Pensjonistpartiets fylkestingsliste i Trøndelag

Per Ervik
2.kandidat på Pensjonistpartiets fylkestingsliste i Trøndelag

Redaksjonens merknad: I mer enn 15 år har sfm.no satt fokus på denne grove uretten, men hovedtyngden av våre folkevalgte har ikke brydd seg. Det eneste partiet som fikk redusert avkortningen fra 15 % til 10 %, var faktisk FRP. Man kan ikke kalle et parti «populistisk» av en slik grunn, og selv om det forekommer andre uenigheter med det samme partiet rent tverrpolitisk. Red.