Hvorfor skriker staten etter enda mer penger?

Publisert 8.7.2018. Oppdatert.
Av Jan Hansen, frilansjournalist MNJ
Foto: Colourbox

Driften av AS Norge er svært kostbar. Ja slik er dagens påstand fra de sittende makthaverne. Denne påstanden har vi hørt mange – mange ganger før. I dag har vi også verdens 4. høyeste pris på bensin og diesel, fordi alle har minst 500 000 kroner i årlig inntekt. En større løgnaktig påstand skal man lete lenge etter. Den norske staten må uansett ha enda mer penger inn i den store kassen eller rettere sagt i sin enorme trålpose. Og det skjer igjen etter at de rike nok en gang har fått store skattelettelser. De som til slutt må dekke slik urettferdig og usosial pengefordeling, er selvsagt landets vanlige skattebetalere som bare skal betale og holde munn. Kaksemakten har talt atter engang og besluttet at slik skal det være, og dermed basta.

Vi vet og i dag om at mange milliarder kroner av våre inntekter årlig sendes ut av landet, og ofte blir store pengesummer i tillegg ”gitt i gave” til diverse mennesker og ”Foundations” verden over fra våre politikere, de som fortsatt går i den troen at det er deres private penger det da handler om. Og det har særlig vanlige skattebetalere bittert fått merke gjennom årene, særlig dem som var med på å bygge opp dagens velferdsstat. De har igjen måttet tåle nok en underregulering av sine pensjoner. Statens vedtatte underregulering er intet annet enn et ”grovt ran av eldre”, og en gedigen skam for den såkalte ”demokratiske” velferdsstaten Norge.

Når vi er inne på temaet statlig pengebruk og statens stadige rop etter enda mer penger, så er det også interessant å lese vårt bistandsbudsjett. Her finner man og enorme summer som er ført opp som uspesifiserte beløp. Sfm.no spør i denne forbindelse om hvorfor Norad ikke behøver å detaljforklare sin pengebruk i flere tilfeller, når de som jobber for andre eller driver næringsvirksomhet, er pålagt å detaljforklare sin inntekt ned til minste tiøring, og selv om ikke tiøringer lengre er gangbar mynt i Norge.

Det kan i denne forbindelse nevnes at i 2017, sendte Norge hele 34, 1 milliarder kroner ut av landet i såkalt bistand verden over. Dette enorme beløpet kommer i tillegg til EØS-tvangsgebyret, og som Norge må betale til Brussel hvert eneste år. Ifølge Norad var Syria det landet som fikk aller mest i bistand, hele 1 milliard 70 millioner. Hvor mye av disse pengene har egentlig kommet de virkelige nødlidende til gode? Har Norge sjekket opp i hvem sine lommer disse pengene egentlig har havnet? Er deler av dette enorme beløpet også brukt til innkjøp av våpen? Har en del av disse midlene også gått til unge sunne og friske syriske menn, slike som har latt kyniske menneskesmuglere frakte dem over Middelhavet til Europa, og kun av rene økonomiske hensyn? For det viser seg i en rekke tilfeller, også ifølge FN, at de mest lidende og trengende fortsatt ikke får hjelpen de så sårt trenger.

La det og være meget klart og tydelig at det her ikke handler om å ”sette folk opp mot hverandre”, for øvrig en utdatert frase som en del politikere på ulike sider av gjerdet, fortsatt ynder å bruke når det passer dem best. Ser vi videre på Norads pengefordeling i 2017, så ser vi at Colombia i Syd-Amerika fikk hele 517 millioner, Brasil i samme verdensdel fikk 453 millioner, Somalia i Afrika fikk 547 millioner, Sør-Sudan i Afrika fikk 604 millioner, Palestina i Midt-Østen fikk 584 millioner, Afghanistan fikk 621 millioner, bare for å gi noen eksempler på den store norske ”politiske” givergleden. Men er folk flest enige i en slik pengebruk som ofte ikke blir etterkontrollert?

Sfm.no spør helt til slutt om EU/EØS-gebyret og den internasjonale bistanden, er den egentlige hovedårsaken til at den norske staten igjen skriker etter enda mer penger fra landets vanlige skattebetalere? Hvor mye av den utbetalte bistanden ble forresten dekket av de aller rikeste i Norge? Sannsynligvis ble alle milliardene tatt fra vårt statsbudsjett, og ikke fra de rike som fikk stor skattelette – nok engang. Det er det dagens norske politikere kaller sosial og rettferdig fordeling av landets skattemidler og inntekter.

20 © 18 www.sfm.no

Norads oversikt: https://www.norad.no/aktuelt/nyheter/2018/slik-var-norsk-bistand-i-2017/