Hvorfor sliter 30% av elevene med lese- og skrivevansker?

Publisert 31.5.2018
Av Terje Haugom, adjunkt
Illustrasjonsfoto: Colourbox

En av tre elever høyt oppe i Grunnskolen sliter med lese- og skrivevansker. Dette skyldes ikke nødvendigvis medfødt dysleksi. Min teori er at mye av dette problemet har sitt opphav i innføringen av digitale læremidler, som pc, nettbrett og digitale læreverk.

Det å skrive, er en kunst som må læres – trinn for trinn, og øves på jevnt og trutt – hver eneste skoledag. Store bokstaver, små bokstaver, løkkeskrift, språkfølelse og grammatikk – alt må læres og terpes på. Det å oppøve en god håndskrift – som også andre med letthet kan lese og forstå – er viktig for personlighets-utviklingen. Et velfylt skolebibliotek, med bøker i alle fag og disipliner er et skattkammer. Det å kunne lese og forstå, undres, oppleve – og så huske, – og gjerne få i oppgave å skrive reportasjer, resymé o.l. fra det man har lest – kan bidra til å skape kulturpersoner med åndelig ballast.

Det å håndtere et tastatur og en berøringsskjerm er blitt alfa og omega. Håndskrift, forme ord og tekst med blyant og viskelær er mindre populært – dessverre. Skolen, arbeidslivet – ja, samfunnet – har gjort seg totalt avhengig av digitale læremidler, pc’er, nettbrett og mobiltelefoner. Elevenes en gang så levende skaper-evne som dikter-spirer og små forfattere er i stor grad låst til et tastatur, en skjerm med skadelig, utmattende lys, og et internett – som de ikke kan klare seg uten – senere i livet. Heter det.

Nei, ikke å undres at 30% av elevene sliter med lese- og skrivevansker. De kvalifikasjonene de skulle fått i skoleverket, blir ikke lenger verken stimulert eller ivaretatt som før markedskreftene fortalte skolelederne hva som trengtes i en god, framtidsrettet skole. Vi som er i 60-årene i dag ser denne utviklingen, og priser oss lykkelig for den skolen og undervisningen vi fikk. Skal de som sliter med å lese og skrive i dag få det bedre, må skolen ta opp igjen litt av den pedagogikken og filosofien som gjaldt for 50 år siden. Uten overdreven bruk av den nyere tids «alfas & omegas», og stille krav til så vel elever som lærere.