Hvorfor stenges viktige politiposter i nærområder?

Publisert 20.5.2018
Av Jan Hansen, frilansjournalist NJ Senior
Foto: Wikimedia/Kjetil Ree/Innfelt Olav Martinussen

Det har den senere tid blitt publisert ganske mange spaltemeter i norske medier om Oslo-bydelene Stovner (Vestli) og Holmlia (Søndre Nordstrand). Størsteparten av innbyggerne i den sistnevnte bydelen var fra starten etnisk norske. I dag bor det mennesker fra over 65 nasjoner på Holmlia. Denne bydelen var også en av de første som fikk en lokal politipost som nå er historie som så mye annet i dagens norske samfunn – dessverre.

Artikkelforfatter husker særlig godt en av dem som jobbet på Holmlia Politipost i mange år til den ble stengt. Det var John T. Vee, en politimann som over tid gjorde seg bemerket i bydelen bl.a. for sin faglige dyktighet, ikke minst sitt gode lag med både voksne, barn og ungdommer. Spørsmålet vi i kan dag stille de ansvarlige, og ikke minst med tanke på kriminelle ungdomsgjenger som over tid har fått etablert seg både på Stovner og på Holmlia i Oslo, er hvorfor man valgte å legge ned politiposten på Søndre Nordstrand, en bydel med over 40 000 innbyggere. Et slikt stort innbyggertall skulle tilsi at bydelen burde hatt en permanent politistasjon som holdt åpen 24 timer i døgnet. Som en sammenlikning kan nevnes at Halden, en grenseby med ca. 31 000 innbyggere, har både politistasjon, fengsel og rettslokale.

Nærmeste politistasjon til Holmlia er på Manglerud som ligger 10,2 km unna. Fra Politihuset på Grønland i Oslo til Holmlia senter er det 13,5 km. Når vi ser på den farlige og skremmende utviklingen av rene kriminelle bander og gjenger, og som faktisk herjer flere steder i Norge – ikke bare i Oslo, så må det være tillatt å spørre våre ansvarlige politikere om hvorfor man legger ned flere politiposter, politistasjoner og lensmannskontor over hele landet, og som selvsagt er et gavekort til kriminelle fra både inn- og utland. Å reformere trodde vi var å forbedre, ikke å rive ned.

Er det enda mer kriminalitet våre politikere og byråkrater ønsker seg i Norge, eller vil de ansvarlige nå ta sitt ansvar og stanse den sanseløse raseringen av det norske politikorpset? Den aller ferskeste hendelsen på Vestli i Oslo hvor en ”natteravn” fikk en stein i hodet av en ukjent ung gjerningsperson, viser at grensen for grov uansvarlighet fra myndigheter, politikere og slike ungdommers foreldre for lengst er overtrådt. Å fortsette med ”dullementalitet” overfor slike er ren og skjær galskap. Så kommer sfm.no med en klar oppfordring til samtlige moskeer i Norge og deres imamer. Ta deres del av ansvaret og forklar slik ungdom som disse, ikke minst deres foreldre, at steinkasting med det for øye å skade et annet menneske, etter norsk lov sees på som grov kriminalitet.