Hykleriet om ytringsfriheten

Publisert 10.2.2020
Foto: Colourbox

Det er en velkjent sak at norske redaktører og journalister ved en hver passende anledning (kanskje etter noen drinker??) lovpriser hvor viktig ytringsfriheten er i et sant demokrati. De sier det til tider så høytidelig at det nærmest minner om en festtale. Men hverdagen viser noe helt annet. Da knebles leserne – sensuren er gjeninnført – og i de «muntlige» mediene (radio og TV) er munnkurven på plass for «almuen»!

Samfunnsmagasinets redaktør satte nylig inn et oppsett som skulle tale for seg. Der refereres til en rekke fakta ut fra solid erfaring – en erfaring som vi samfunnsdebattanter sannelig også har fått erfare. Visse temaer er hyss-hyss, og det vitner ganske klart om at en eller annen «overkommando» et sted har gjort det klart for mediene hva de ikke skal trykke av innlegg. Noen av disse innleggene som det er svært så vanskelig å få på trykk er f.eks. kritikk av Islam/muslimer, kritikk av homofili/parader/flagg, og positiv omtale av Israel og jødene. Når det gjelder sistnevnte sak, så er det jo kjent at Norge anses som Europas mest antisemittiske stat – «takket» være mediene og en del fremstående politikere!

Her er et lite utdrag av Sfm-redaktørens oppsett som fortsatt kan leses i sin helhet:

Sfm.no er meget godt kjent med at flere norske riksmedier, eksempelvis VG, Aftenposten, Dagbladet, TV2, NRK, Adresseavisen og Aftenbladet, er meget skeptiske og kritiske til vår eksistens. Det er heller ikke en for drøy påstand når vi hevder at de nevnte medier, faktisk også virker svært så redde for i det hele tatt å nevne sfm.no med navn. Men så sier også et gammelt norsk ordtak at, ”det er fra sine egne en skal ha det”. Og der fikk dere den mitt i fleisen som fortjent! Og så snakker de samme mediene til stadig høyt om pressens rett til å fritt ytre seg! Fysj for en dobbelmoral.

Det er absolutt ikke nødvendig å lure på hvorfor de nevnte avisene/mediene har fått Samfunnsmagasinet «i vrangstrupen». Det er jo både pinlig og irriterende at et offentlig organ tillater seg å vinkle visse aktuelle saker slik en del Smf-lesere har gjort og gjør. Kritikken og likeledes fortielsen av Samfunnsmagasinet må jo tolkes som ren frykt. De vinklingene og innleggene i sin helhet som ofte trykkes der, går jo ut over hva «de politisk korrekte» mediene tør/ønsker å trykke. Folk får m.a.o. høre den virkelige sannheten – ofte en sannhet som den etablerte pressen og andre medier (NRK og TV2) ikke liker. De liker nemlig ikke alltid sannheten når den ikke passer inn i deres eget ståsted!

Derfor er Samfunnsmagasinet så til de grader viktig som et opplysende medium og som et sunt og nødvendig organ hvor ytringsfriheten står i høysetet – selvsagt innenfor god presseskikk. Det er også viktig at Samfunnsmagasinets eksistens spres ytterligere så vidt som mulig. Jeg vil oppfordre engasjerte samfunns-debattanter som sannsynligvis ofte har blitt avvist i de andre mediene, om å skrive i Sfm! Det blir lest av så vel politikerne som mediefolkene – til både glede og forargelse. Og slik skal et ekte samfunnskritisk og opplysende medium fungere. Det er meningsytringene og kontrastene som skaper en sunn og god debatt. Den blir altfor ofte kneblet i de vanlige avisene og i radio og TV. Blant deres folk er ordet «ytringsfrihet» bare en floskel, har det vist seg!

Wilfred Høsteland