Ikke ”fri konkurranse” men nytt tog-monopol!

Publisert 17.10.2018
Foto: Sfm.no

Man skulle tro at politikere og en god del byråkrater med høye lønninger, og som hevder å ha god kunnskap om både økonomi og på samferdsel, i det minste forsto betydningen av de helnorske ordene ”fri konkurranse”. Det blir ikke ”fri konkurranse” på norske jernbanespor, ikke så lenge man låser bestemte strekninger, ved å kun tillate ett eneste selskap å trafikkere.

Nå får Go ahead ”monopol” på persontogtrafikken på Sørlandsbanen, Arendalslinjen og Jærbanen, nettopp det både Høyre, Venstre og FrP var så veldig opptatte av å få fjernet. Selskapet ”Go ahead” har ingen andre selskaper å ”konkurrere” med fra den dag dette tar over. Selskapet har i ordets rette forstand fått ”monopol” – i ti år, med den konsekvens at alle andre selskap – som NSB AS, er utelukket.

I Sverige trafikkerer både MTR og SJ strekningen Stockholm C – Göteborg C, altså to selskap som konkurrerer med hverandre. Da er det snakk om konkurranse i realiteten. Det samme gjelder SJ og Øresundståget mellom Göteborg C og København H. Så hvorfor skal ikke da NSB AS kunne kjøre tog på samme strekninger, i reell konkurranse med selskapet som vant? Da får vi reell konkurranse – ikke ellers.

Jan Hansen
Tidligere jernbanefullmektig
NSB Persontrafikk Øst