Ikke kommunal støtte til dokumentarfilm om krigen i Trøndelag

Publisert 10.6.2022
Foto: Privat

Innledning: Bystyrepolitiker i Trondheim Svein Otto Nilsens forslag om å gi støtte til en dokumentar om motstandskampen i Trøndelag under krigen, ble nedstemt av partiene Høyre og SV Trondheim Bystyre. Det skriver Nilsen i en e-post til Samfunnsmagasinet. Vi gjengir her e-posten i sin helhet.
____________________________________________________________________________________

Representantsforslaget til bystyret 19. mai 2022
Støtte til produksjon av dokumentaren:
Motstandskampen i Trøndelag under krigen

Det skal produseres en dokumentarfilm som viser motstandskampen under krigen i Trøndelag. Produksjonen vil foregå over to år og starte opp i juni 2022.

Hovedformålet med filmen, en serie som vil gå over fire episoder, er å dokumentere en dramatisk del av motstandskampen i Trøndelag med vekt på krigens mørke sider – mishandling, tap av liv, angst og store personlige kostnader ved å involvere seg i illegalt arbeid. Filmen skal både fortelle en spennende historie og gi en innsikt som skaper refleksjon rundt flere sider av motstandsarbeidet. Ved å samle bilder, filmer, intervjuer og gjenstander fra motstandskampen under andre verdenskrig er det mulig å gjenskape en del av historien som ellers lett kan gå tapt. Dette er spesielt viktig med sikte på å formidle krigshistorien til kommende generasjoner.

Dokumentaren bygger på boken «Motstandskamp fra Trondheim» fra 2019, skrevet av Tor Busch og følger ni unge Trondhjemmere, med Odd Sørli som leder, fra den 9. april 1940 til den 8. mai 1945. De bygget opp en hemmelig militær motstandsorganisasjon som drev med etterretning, våpensmugling, våpenopplæring og sabotasjeaksjoner – hele tiden med trusselen fra Gestapo og Rinnanbanden hengende over hodet. Høsten 1943 ble de hardt rammet av Gestapo med arrestasjoner, tortur og drap som resultat, men holdt stand fram til at tyskerne kapitulerte i 1945.

For å opprettholde en kritisk diskusjon om krigshistorien i årene framover vil NTNU lage et pedagogisk opplegg rundt filmen rettet mot den videregående skolen og grunnskolens ungdomstrinn. Trondheim og Trøndelags krigshistorie kan med dette få en stor spredning i Norge samtidig som den danner grunnlag for studentoppgaver ved NTNU.

Det er oppnevnt en ressursgruppe for prosjektet med representanter for Rustkammeret, Trondheim Kino og Falstadsenteret i tillegg til enkeltpersoner fra Sverige og Storbritannia som er villige til å bistå med sine spesialkunnskaper. Filmen vil produseres av Shybert Production as som både har base i Norge og USA med Tor Busch fra Trondheim som manusforfatter.

Målet er å få finansiert prosjektet med tilskudd. Det gir størst handlefrihet med hensyn til å få distribuert filmen på TV. Arbeidet med finansieringen startet for vel ett år siden og i løpet av 2021 fikk de tilskudd fra Forsvarsdepartementet, Fritt ord og private stiftelser i Trondheim. Sammen med en forventet salgsinntekt på 200.000 fra NRK ga det en finansiering på 1 mill. kroner. I januar 2022 startet de arbeidet med å skaffe finansiering fra næringslivet i Trondheim/Trøndelag og i løpet av tre måneder fikk de inn 700.000. Selv om det fortsatt mangler 260.000 før prosjektet er fullfinansiert, tar de sjansen på å starte produksjonen i juni 2022.

Tor Busch har vært i kontakt med Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune og fått klar beskjed om at det ikke har noen hensikt å søke om midler fra Kulturfondet i kommunen eller søke kulturtilskudd fra fylkeskommunen. Pengene som var avsatt til film ble hvert år overført til Midtnorsk Filmsenter. Problemet er at støtten fra kommunen og fylkeskommunen til Midtnorsk Filmsenter primært går til drift og i liten grad brukes til å finansiere regionale filmprosjekter. Midtnorsk Filmsenter bruker statlige midler til å utvikle en sterk regional filmbransje og prioriterer derfor filmer med høy filmatisk kvalitet som i tillegg har potensiale til å slå gjennom internasjonalt. Mindre filmer som primært er rettet mot å ivareta kulturelle og historiske verdier i regionen har vanskelig for å nå opp under slike betingelser.

Det er sterkt beklagelig at Trondheim kommune og Trøndelag Fylkeskommune ikke deltar i finansieringen av filmen. Det hadde vært en viktig markering av at de er interessert i å ta vare på en viktig del av regionens historie.

Forslag:
Bystyret ber Kommunedirektøren legge frem en sak som ser på muligheten til å støtte dokumentaren om motstandskampen i Trondheim / Trøndelag.Filmen skal både fortelle en spennende historie og gi en innsikt som skaper refleksjon rundt flere sider av motstandsarbeidet. Ved å samle bilder, filmer, intervjuer og gjenstander fra motstandskampen under andre verdenskrig er det mulig å gjenskape en del av historien som ellers lett kan gå tapt. Dette er spesielt viktig med sikte på å formidle krigshistorien til kommende generasjoner. Filmen er rettet mot den videregående skolen og grunnskolens ungdomstrinn og dette gjør at økonomisk støtte bør gis.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trondheim bystyre