Ikke lett å reise kollektivt hvis man ikke har smarttelefon

Publisert 15.1.2022
Foto: Sfm.no

Pensjonistpartiet beklager sterkt at AtB forbyr kollektivreisende å betale på bussen i distriktet. Det er kommet flere henvendelser fra folk i distriktet som ikke vet hvordan man kan betale for å reise kollektivt med bussen. Dette er personer som ikke klarer å få lastet ned appen eller ikke har smarttelefon.

Pensjonistpartiet tok kontakt med AtB og fikk bekreftet at det ikke er mulig å betale på bussen. AtB skyldte på nåværende restriksjoner som gjorde at det ikke var mulig å kjøpe billett fremme hos sjåføren på bussen. De visste ikke hvor lenge det ville bli sånn, men inntil videre gjaldt dette fram til 17.januar. Eventuelle fremtidige restriksjoner bestemmer om AtB skal fortsette å stenge fordør eller ikke. AtB påpekte et alternativ som etter Pensjonistpartiets mening langt fra hjelper de som ikke har riktige hjelpemidler.

Alternativet var at man kunnen sende tekstmelding til 2027, der man bestilte ut fra hvilken billettkategori man gikk under, og hvor mange soner man skulle reise i. Reiser man som honnør fra for eksempel. Hitra til Orkanger, som går gjennom to soner, blir teksten «honnør2s», som voksen «voksen2s» osv. Svaret man mottar på denne tekstmeldingen, er billetten din. Dette alternativet hjelper ikke de personene som har kun en mulighet og det er å betale på bussen.

Pensjonistpartiet beklager at AtB stiller en rekke personer i en vanskelig situasjon. Det må da være mulig å være litt fleksible og slippe frem de personene dette gjelder slik at de får betalt til sjåføren. Heldigvis kan man fremdeles kjøpe billetter for hurtigbåt om bord på hurtigbåten så dette viser at reglene er forskjellig fra buss til båt.

Per Ervik                                                                   Svein Otto Nilsen
Pensjonistpartiet                                                   Gruppeleder for Pensjonistpartiet
på Hitra                                                                     i Trøndelag fylkesting