Ikke Norges ansvar å være hele Europas grønne batteri

Publisert 8.8.2022
Foto: Colourbox

Hovedsikringen har kortsluttet i regjeringen Støre

Eivind Mauland i Motvind Norge, fortjener ros for sitt målrettede og gode arbeid for å stoppe de nasjonale monster prisene på strøm. Etter min mening burde derfor nåværende «vente og se» energiminister, Terje Aasland, blitt skiftet ut med en klok og handlekraftig, Eivind Mauland, i Motvind Norge. Og bare så det er sagt: Regjeringen Støre som er historisk dårlig bør innse sin manglende politiske handlekraft – og gå av.

Det er etter min bestemte mening bare en måte å løse strømkrisen på, og det er å bryte med politikken som har skapt «monsterprisene» på strøm til  norske husholdninger og industri: Avslutte EU og ACER underkastelsen, og snarest ta tilbake nasjonal kontroll over energipolitikken ved også å stoppe den enorme eksporten av strøm gjennom utenlanskablene som gir nordmenn helt unødvendige monsterpriser på strøm.

Det er ikke Norges ansvar å være hele Europas grønne batteri og løse andre andre lands energiutfordringer Her må selvsagt Norge settes først: Ved at det snarest må bygge flere overføringskabler intern i Norge – og ikke til utlandet. Nok er nok!

Vidar Kleppe
Fylkesting og bystyrerepresentant for Demokratene