Ikke nøye med Vestlandet?

Publisert 24.2.2020
Foto: Wikimedia

Mens regjeringen Solberg drysser ut milliardene til flotte veier og nye jernbane-strekninger på Østlandet, og gigant-beløp til ofte temmelig tvilsom såkalt bistand omtrent verden over, fortsetter farene å øke vestpå.

Jeg sikter i første rekke til følgende to saker:

Strekningen mellom Arna i Bergen og Voss har hatt en rekke større ras både på riksveien og jernbanen. De siste 2 årene har 2 vogntog med matvarer fra en stor grossist blitt tatt av ras, og sjåførene har begge ganger – mirakuløst – kommet fra det med skrekken mens vogntogene har havnet i skråningen ned mot sjøen. Ett togsett fra Bergen til Voss har også i samme tidsrom kjørt inn i ras på samme området. Det gikk forholdsvis bra – tilfeldigvis!

Nå ser det ut til at Regjeringen bare venter på den helt store katastrofen – at biler, busser og vogntog havner i sjøen og at sjåfører og et større antall passasjerer omkommer. Da blir det kanskje tatt alvorlig?? Kanskje! Men Solberg & Co har vært på Arna stasjon for over et år siden og har bebudet venting på å starte sikringen i 2-3 år fremover. Da vet vi at det egentlig er snakk om dobbelt så lang tid!

Så har vi den berømmelige ubåten ved Fedje med 30.000 kilo kvikksølv om bord som når som helst kan lekke ut giften. Kystverket har snakket det bort en rekke ganger, mens den virkelige ekspertisen (som ikke er Kystverket!!) har gjort det klart at den jobben kan de påta seg. Og det haster nå med å få gjort det.
Blücher i Oslofjorden ble ganske raskt sikret mht. oljeutslipp i sin tid – men det var jo i Oslo-området, selvsagt!!

Det har utallige ganger vist seg at å ha en statsminister fra Bergen som er blitt «oslofisert», er mer en ulykke enn en fordel. En mer likegyldig og arrogant regjering har Norge neppe hatt noen gang tidligere!

Wilfred Høsteland