Ikke verd prisen!

Publisert 13.4.2018

Terje Haugom, politisk kommentator, Moderatene
Illus.foto: Colourbox

I Syria står Russland side om side med president Assad og hans folkefiendtlige regime, mens USA representerer «resten» av verden, og truer nå verdensfreden ved å legge opp til militære «straffetiltak» overfor Russland og Assad – ved å tviholde på eget selvbilde som «verdenspoliti»! At dette garantert vil føre til bråk og ballade langt utover Syrias grenser, er det ingen grunn til å tvile på. Hvor er diplomatiet? Hvor er de politiske toppmøter som kan løse konflikten, uten å spille enda mer blod? Den gode samtale?

At Assad er en udugelig statsleder, er én ting. Men Putin og Trump burde – på vegne av den opplyste, siviliserte verden – sette seg ned og samarbeide for å få til en fredelig løsning seg imellom, enn å vifte mot hverandre med tungt artilleri, missiler, og det som verre er! Ja, det er en umenneskelig tragedie som i mange år har utspilt seg i det som en gang var kulturlandet Syria. Ufattelige lidelser har maktsyke grupperinger påført uskyldige mennesker i tusenvis, og hjem og offentlige bygninger er bombet og skutt til enorme hauger av grus, betong og forvridde stålstenger.

Både Putin og Trump burde trekke seg unna, og således ikke sette verdensfreden i fare, slik de nå legger opp til! Det er ikke verd prisen! Vi lever tross alt i 2018, og burde for lengst ha rustet ned – over hele kloden! Når verdens mektigste menn sitter og krangler som to snørrunger i sandkassen, ja – da bør noen med mer vett sette foten ned! Assad er ikke verd en pris som utløser storkrig!