Ingen ferger til Strömstad i tiden 7-24. januar 2019

Publisert 3.1.2019
Av Jan Hansen, frilansjournalist MNJ
Foto: Sfm.no

All fergetrafikk mellom Sandefjord og Strömstad blir innstilt i perioden 7.1.2019 til 24.1.2919. Årsaken er ifølge Strömstad kommune en pågående utvidelse av fergekaien som benyttes av både Colorline og Fjordline.

Til sommeren settes det inn en hybridferge i regi av Colorline. Denne fergen trenger større plass. Uddevallavägen forbi fergeterminalen vil også bli stengt enkelte dager. Nærmere datoer kommer på kommunens hjemmeside. Reisende må derfor påregne trafikkforstyrrelser i den angitte perioden.