Ingen forskjellsbehandling av partier hos sfm.no

Publisert 30.8.2023
Arkivfoto: Åge Hagevik

For oss i sfm.no er det viktig og atter en gang gjøre det utvetydig klart at vi ikke forskjellsbehandler noen politiske partier eller deres representanter. Og dette gjelder enten partiet nå er stort eller lite.

Vi vil samtidig opplyse om at vi ikke ønsker innlegg som kan oppfattes som grovt stigmatiserende, generaliserende og grovt krenkende overfor ulike folkegrupper, deres trostilhørighet, religioner og legninger.

Å være et tverrpolitisk nettmagasin, fritt og partiuavhengig, kan til tider være en prøvelse. Men i de 25 årene som sfm.no har eksistert, så anser vi oss for å ha klart oss meget bra, og det til tross for en del surmaget kritikk fra ulike sider. Kritikk må vi tåle, men den bør være konstruktiv, ikke ondsinnet og av ren ondskapsfull sladderkarakter.

Nå står vi overfor nok et kommune- og fylkesvalg i Kongeriket Norge. Vi ønsker alle partier, store som små, lykke til i deres valgkamp. Og helt uavhengig av partiets farge. Hva den enkelte av oss i sfm.no måtte velge av parti å stemme på, se det er en privatsak.

Redaksjonen i Samfunnsmagasinet.