Ingen musikk, dans og drama i Trøndelag?

Publisert 2.10.2023
Foto: Colourbox

Fylkesdirektøren i Trøndelag foreslår å kutte i musikk, dans og drama (MDD) for å spare penger i den videregående skolen. Det er viktig å påpeke at saken skal ut på høring og at fylkespolitikerne ikke er involvert i saken så langt. Jeg har stor forståelse for at elever, ansatte, kulturfolk samt ledere ved musikkutdanningene i Norge reagerer. Det er en demokratisk rett de har, men de store medieoppslag har også skapt frykt for en rekke elever noe jeg skjønner godt.

Linjene på Heimdal i Trondheim, Olav Duun i Namsos og Ole Vig i Stjørdal foreslås kuttet mens linjene på Trondheim Katedralskole og Inderøy består. Jeg må nok en gang påpeke at dette er et administrativt forslag for å spare penger og det er viktig at man får inn mange høringssvar. Forskning viser at kunstfag bedrer elevenes forhold til skolen og dermed også læring i andre fag. Det er svært viktig i vurderingen når saken kommer til politisk behandling. Det er ikke ønskelig at flere unge faller ut av skolen for at tilbudet de ønsker blir borte.

For mange er de estetiske fagene redningen fra å droppe ut av videregående skole.  Ikke alle på disse linjene blir profesjonelle musikere, det står ingen scene og venter på hver og en av dem. Via kor og ensembler lærer elevene samhandling, de opparbeider selvtillit til å stå frem i en forsamling og for senere å takle utfordringene i livet. Det er svært viktig for mange at man har mulighet til å utøve og skape sammen med andre i et kreativt skolemiljø samtidig som de oppnår generell studiekompetanse.

Det er mange ungdommer som liker å uttrykke seg gjennom musikk, dans eller drama, være på en scene med et publikum i salen og jobbe fram mot forestilling sammen med andre. For disse er musikk, dans, drama et viktig alternativ. Ungdommen er så forskjellige og for mange er nettopp musikk, dans og drama det eneste rette for å få utdannelse.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting