Intet svar er klart svar!

Publisert 31.10.2017

Av Wilfred Høsteland
Illus.foto: Colourbox  

Jeg har tidligere tatt opp problemet med at norske aviser og dels andre medier – nekter å trykke innlegg som er negative mot homofili, muslimer, de såkalte palestinerne, pro-Israel innlegg og norsk innvandringspolitikk.

For en tid siden sendte jeg et brev til redaktøren i Bergensavisen som er en avis som er totalt imot de nevnte typer innlegg.  Jeg spurte hvem som et sted på toppen har pålagt pressen å ikke trykke slike innlegg.  Jeg har ikke – som forventet – fått svar, og jeg har ikke tenkt å purre på svar heller.  Jeg har nemlig re-sendt innlegg til Bergensavisen opp til 14 ganger uten at de har kommet på trykk.  Jeg har heller aldri fått noen kommentar fra avisen hvorfor innleggene ikke trykkes.  Jeg har bedt om dette flere ganger, men heller ikke det nytter.  Bergensavisens redaktør presterte for en tid siden å innbille meg at når innlegg ikke kommer på trykk, da beror det på tilfeldighetenes spill.  En slik løgn er bare altfor idiotisk til å kunne bli trodd.  Her er det snakk om systematisk blokkering av innlegg med bestemte temaer!

Nå er ikke Bergensavisen alene om denne udemokratiske holdningen og motstanden mot Norges grunnlovsbestemte ytringsfrihet.  Bergens Tidende er omtrent likedan, og tendensene er også ganske klare også for VG, Dagbladet og Aftenposten.  Da sier det seg selv at avisene er pålagt å stoppe innlegg med de forannevnte temaer.  Dette er klart lovstridig.  Jeg har ikke noe sted funnet noen lov som sier at slike innlegg ikke kan trykkes – selvsagt så lenge de ikke inneholder injurierende elementer.  Det har mine innlegg aldri hatt.   Men man har selvsagt over tid fått klinkende klart bekreftet hvilke temaer som er norsk presses hellige kyr.  Og man har dermed også fått bekreftet at pressen med dette bryter norsk lov om ytringsfriheten!

Det er på høy tid at problemet tas opp offentlig – enten det være seg i Stortinget eller på felles redaksjonelt plan i avisene.  Hvis begrepet «fri presse» bare betyr at redaktørene og deres medarbeidere kan skrive hva de vil og stoppe det de ikke liker, så er Norge på full fart bort fra demokratiet, og avisredaksjonenes folk gjør ikke jobben sin!

Redaktørens merknad: I dag er det legitimt å spørre media-eierne hva man skal med plakater som hhv. «Redaktørplakaten» og «Vær varsom-plakaten»? Når media ikke lenger synes å være i stand til å følge det de selv har vedtatt, særlig 1. avsnitt i den sistnevnte plakaten, så skjønner ikke vi i sfm.no hvorfor man da har slike tekster inntatt. Teksten som står i 1. avsnitt av «vær varsom-plakaten», synes ikke lenger å bli fulgt av en rekke medier. Er det grunnet ren «redsel» for ekte sannhet, og grunnet påtrykk fra styrende organer og politik overmakt? Det er i alle fall fullt tillatt å stille klare spørsmål. Red.