Invester, dere på Stortinget!

Publisert 17.2.2020
Foto: Wikipedia

Dersom en corona-pandemi e.l. oppstår på våre kanter, eller et verdens-omspennende børs-krakk inntreffer, vil vårt norske arvesølv – Oljefondet – mest sannsynlig skrumpe inn til en fattig skygge av seg selv. Ser våre folkevalgte den potensielle faren som lurer?

Sentralbanksjefen har så rett i, at Oljefondet ikke må brukes til klima-tiltak! Men – å investere det i landets og framtidens infrastruktur, må jo være det fornuftigste – mens vi enda har det! Bygge veier for framtiden i HELE landet – også på Vestlandet og i Nord-Norge! Bygge dobbelt-sporet jernbane på Bergensbanen, Dovrebanen, og mellom de største byene, og hele veien til Kirkenes!

La små bygdeskoler leve, få nytt liv i tusener av tørrlagte svømmehaller på skoler rundt om – til glede og nytte for de små, fjern bompenge-tyranniet i hele landet, bygg rassikring og midt-delere på alle utsatte strekninger, gjør det attraktivt for næringsliv, industri og bosetting i Finnmark – med gode veier og jernbane til og fra sør! Og invester i Helse-Norge, akutt- og fødeavdelinger, i eldre-omsorg, kreft-forskning og psykiatri! La lokale sykehus leve et godt liv!

Og med god planlegging og dyktig gjennomføring av disse nevnte tiltak – m.fl., vil Norge ha glede av investeringer fra Oljefondet i lang, lang framtid! Salte ned 10.000 milliarder i fond, aksjer og utenlandske luftslott, vil svi seg skikkelig når verdiene faller til jorden som løv om høsten! Dere på Stortinget – invester i Norge nå, ikke vent på katastrofen! Ingen vil ha reprise på «de harde 30-årene»!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.