– Islamske fundamentalister ødelegger Norge 

Publisert 15.6.2020
Foto: Sfm.noDemokratene vil stekt begrense og fremme forslag om å stoppe migrasjonen fra muslimske land til Norge når vi forhåpentlig vis kommer på stortinget i 2021. Skal vi Norge som en liten nasjon lykkes med dette – må vi som nasjon ta muslimer som tror på Koranen som Allahs direkte inspirerte og ufeilbarlige ord på alvor. Eller skal vi ikke det, statsminister Erna Solberg?
Fakta er statsminister, Erna Solberg, at sterkt troende islamister som bor i Norge i henhold til originalkildene koranen og Sunna sier følgende: Islam er ikke er forenelig med et åpent demokratisk demokrati med respekt for menneskeverdet, likestilling og ytrings- og trosfriheten. Her forholder jeg meg også til tolkingen av islam fra de store islamske lovskolene – og islamske lærde som for eksempel den eldre lærde: Yusuf al-Qaradawi. Kilde: Yusuf al-Qaradawi – Wikipedia
Jeg vil derfor samtidig understreke viktigheten av at stortingspolitikerne nå snarest må vedta en helhetlig og bedre repatrieringspolitikk, som gjør at islamister som Arfan Bhtti og alle hans likesinnede sendes ut av Norge. Mange asylsøkere og personer som har fått opphold i Norge på humanitært og tidsbegrenset grunnlag – snarest nå kan starte hjemreisen om de elsker islam og hater Norge og nordmenn, men elsker vår frihet og milliarder av norske skattepenger.
Nok er nok og Demokratene har alltid sagt stopp!
Vidar Kleppe
Politisk nestleder for Demokratene