Ja til norsk kultur og norske verdier

Publisert 20.12.2019
Foto: Sfm.no

Alle nordmenn, som har gått i norsk skole, vet veldig godt at vi har en rik kultur i Norge som vi må ta vare på. Vi har en rik kultur i Norge Innenfor demokrati, likeverd, demokrati, kunst og kultur – generelt all vår skikk og bruk.

At norske elever i vår tid ikke får høre det samme som foreldre og forfedrene fikk, skyldes naturligvis at svært mange av våre lærere i dag hører med til koret som lovsynger alt dette som kommer utenfra, i stedet for å være trofaste mot vår kulturarv, vår historie, og vår egenart som nordmenn.

Men skulle det bli slik at vår kultur virkelig må smuldre bort og blekne, til fordel for islamsk ukultur, ja da blir vi satt minst 1000 år tilbake i tid. Med et manns-dominert samfunn, med et svært undertrykkende kvinnesyn, hvor demokrati og menneskerettigheter ikke betyr noe, og en tvangs-religion uten frelseaspekt, og hvor menneskeliv er null verd – du er mer verdifull som død.

Videre hvor et «lov»-system hvor halshugging, fingre, hender m.m. kappes for bagateller, og hvor steining til døde hører med. En «kultur» hvor terror, makt, vold, og «dø for saken» er rettesnoren i kampen mot oss vantro. U-kultur, eller fullstendig mangel på kultur i det hele tatt, slik vil vi aldri ha det. Ja, til den norske fredelig kulturen, sier jeg!

Vidar Kleppe
Politisk nestleder for Demokratene