JA til rettferdighet på våre veier!

Publisert 14.1.2019
Foto: Sfm.no

Demokratene har lenge hevdet at dersom alle typer biler fikk de samme avgiftene, mva., reg.avgift, trafikkforsikringsavgift (årsavgift) osv., – hvilket Carl I. Hagen indirekte støttet oss i ved sin flammende tale til 400 enige tilhørere på Rådhusplassen forleden -, ville vi kunne fjerne alle bompengestasjoner!

Nå ser det ut til at fornuften er i ferd med å vende tilbake hos Fremskrittspartiet, ettersom man på nyhetene kan lese: «Fremskrittspartiet vil innføre moms på elbiler og bruke pengene på lavere bomtakster.» Og det trengs visst: I Bergen selger el-bilene så bra, at bompengesystemet er nær ved å kollapse! Samme avgifter ved nykjøp osv. som fossildrevne biler må til! Det uthuler økonomien både for stat og kommune å fortsette med fritak for alt mulig! Folk kjøper ikke el-bil pga. klima og miljø, – men pga. alt de slipper å betale!! Innfør avgifter likt for alle, og fjern bomstasjonene! Intet annet nytter!

Ja, vi vil herved gratulere regjeringspartiet med at signalene peker i riktig retning! Demokratene ser imidlertid fram til at FrP våger å ta skrittet helt ut, la være å høre på klagingen fra elbil-folket, og gjøre avgiftstrykket likt og rettferdig for ALLE på 4 hjul, og så oppfylle løftet de ga før valget i 2013: Fjerne bompengene for godt! Staten vil på denne rettferdige måten få inn 11 milliarder, som er mer enn det som det urettferdige systemet gir som Norge har nå, og som av de fleste oppfattes som et landeveis-røveri!

Og da blir også valg av bil så enkelt: Enten velger man bil som går på diesel eller bensin/gass, eller så velger man bil som går på strøm. Fossildrevne biler av i dag og kommende tider vil være så miljøvennlige, at klima- og miljø-entusiastene kan rette oppmerksomheten mot mer krevende problemer – som tungindustri og plast-forsøpling!

Terje Haugom, Demokratene.