Jeg ber for våre små!

Publisert 13.9.2019
Foto: Colourbox

Vårt land er i ferd med å bli totalt ødelagt. 68-erne og nu deres barn fører en agenda som vil utslette vårt vakre Noreg. 68-erne klarte å komme seg inn i viktige posisjoner i vårt samfunn.

Vi ser dem innen Universiteter, skoler, sosionomer, asyladvokater ja til og med i Den Norske Kirke. En kirke de forøvrig har ødelagt med sin sosialisme som de later er kristendom. Dette er mennesker som ser på seg selv som GODE, de er for masseinnvandring for dine penger, alle som er glad i Norge og er bekymret for fremtiden til våre barn og barnebarn blir sett på som de VONDE.

Slik blir alt snudd på hodet. Jeg vil herved be for alle gode nordmenn med følgende budskap. Tør å si din mening, «godhetsapostlene» kommer til å tape denne verdikampen om vi står sammen. Gud velsigne Norge og nordmenn.

Jan-Ove Fromreide