Jernbanens viktige betydning

Publisert 30.8.2019
Foto: Sfm.no

I Det ville Vesten – USA – på slutten av 1800-tallet fikk jernbanens vekst vestover en enorm betydning. Den ble anlagt i etapper av rallarer, og der en etappe ble avsluttet, ble det reist enkle hus. Arbeiderne og deres familier slo seg ned der, og etter hvert som tog ble satt i mer eller mindre regulær drift, vokste de små landsbyene til tettsteder. Selv om mange dro vestover med hest og prærievogn, var det også mange som arbeidet for jernbanen, og fikk seg et levebrød på tettstedet der de hadde bygd huset sitt. Jernbanen har vært til enorm betydning for folk, vare- og godstransport, og bosetting i USA – og er det fortsatt.

Slik var det også f.eks. med byggingen av Bergensbanen. Tettsteder som Trengereid, Vaksdal, Dale, Evanger, Voss, Geilo, Ål, Gol, Nesbyen og Hønefoss kan takke jernbanen for at stedene er blitt til det de er i dag. Jernbanen er den trygge, sikre livsnerven som binder sammen by og bygd for mennesker og gods. Og svært mange har sitt daglige virke nettopp i forbindelse med jernbanens drift døgnet rundt. Og med veksten rundt stasjonene har mang en bedrift og familie funnet seg til rette.

Når nå vår tids politikere er begynt å vurdere grasrotas forslag om jernbane videre nordover fra Fauske, kan det være starten på en ny giv for Norges nordlige områder. Dobbeltsporet jernbane bør følge E-6 helt til Kirkenes, med sidespor og lokaltog fra f.eks. Vollan til Tromsø m.fl. Fordelen med å anlegge dobbel-sporet langs E-6 kan bl.a. være at – når E-6 må oppgraderes til skikkelig europaveg-standard, som i Sør-Norge, – man kan bruke det samme tunnel-boremaskiner og anleggsutstyr til både vei og bane på en praktisk måte.

Med jernbanen langs E-6 vil også koordinering mellom tog og annen kollektivtransport til steder langt fra jernbanen bli smidig. Dette prosjektet vil plassere Nord-Norge på verdenskartet mht. turisme, næringsliv og bosetting. Hele landet vil tjene på dette! Reiselivet vil se store muligheter mht. f.eks. rundturer tog – Hurtigruten, jernbane videre til Finland, Russland osv. Nord-Norge – og kanskje særlig Finnmark – har kultur, ressurser, og stort potensiale for å gjøre Nord-Norge like attraktivt som Sør-Norge.

Terje Haugom