Joda, nøden er stor!

Publisert 12.8.2019
Foto: Colourbox

I alle TV-kanaler – unntatt NRK – vises den mest populære reklamefilmen for Redd Barna oppetter staur og nedetter vegger! Joda, det er fryktelig synd på de skrinne, små barna, som mangler både mat, vann og medisiner. Og vi vet alle at nøden er stor, og Redd Barna trenger all den støtte de kan få. Og Regjeringen vår burde gjerne bidratt med atskillige flere millioner enn de kanskje gjør! Men å se disse bildene døgnet rundt, i alle kanaler og programmer – også når man selv sitter og spiser, – er rett og slett for mye!

Joda, nøden er stor! Men i afrikansk kultur var det jo tradisjon å sette så mange barn til verden som mulig. Da ville barna kunne bidra til å forsørge de gamle foreldre når den tid kom. En tradisjon mange andre kultursamfunn også praktiserte. Men kineserne så hvor slikt førte hen, og forbød par å få mer enn ett barn. Hvorfor kan ikke afrikanske myndigheter gjøre noe liknende? Når det er tørke, hungersnød og lite arbeid, nytter det ikke å yngle slik! Inntil de har skjønt logikken i dette, vil elendigheten bare fortsette. Men det er ikke rett at den vestlige verden skal stille opp i alle kontinentets katastrofer, så lenge afrikanerne selv ikke vil ta til fornuft! Dette burde FN og Redd Barna ta på alvor!

Terje Haugom