Jorden og livet må aldri styres av Bill Gates!

Publisert 23.1.2023
Foto: Privat

Visste du at herskerklassen med Bill Gates, WEF, EU, og ulike FN-program vil legge om hele verdens matproduksjon? Det er en kjent sak at Bill Gates nå er USAs største jordeier, og med sitt selskap Big Ag One tar han sikte på å oppnå frø-suverenitet, og dermed overta hele verdens matproduksjon.

Ifølge dokumentaren The seeds of Vandana Shiva, har 264 000 bønder i India tatt selvmord etter at The Green Revolution ble innført i landet. Shiva, som er en internasjonalt anerkjent filosof, forfatter, og miljøaktivist, mener at vi trenger nye, transformerende strategier som anerkjenner Moder Jord, setter mennesker foran profitt, og arbeider kollektivt for et mer rettferdig matsystem for alle.

We are all agents of change. Be the change you want to see in the world.
– Vandana Shiva

I Nederland, som regnes som verdens nest største produsent og eksportør av mat etter USA, har regjeringen bestemt at 600 gårder skal eksproprieres i 2023. Årsaken er «det grønne skiftet» og angivelig for mye nitrogenutslipp. Ifølge den nederlandske journalisten Eva Vraadingerbroek er bakgrunnen for eksproprieringen at det skal bygges smartbyer for masseinnvandring der bøndene nå dyrker mat. De radikale planene har neppe blitt til over natten. For de av oss som har fulgt med lenge, er den destruktive utviklingen planlagt av globalistene over mange tiår. At de mulige konsekvensene av myndighetenes tiltak kan bli sult, arbeidsledighet, og fattigdom ser ikke ut til å affisere globalistene. Skremselspropagandaen som benyttes er at «Kloden koker» og må reddes fra undergang! Slike påstander uten rot i virkeligheten er misvisende, farlige og feil!

Den globale eliten med Bill Gates i spissen vil altså legge om hele verdens matproduksjon til syntetisk dyrket «mat» fremstilt av «kokker» i laboratorier. Dette er allerede en milliardindustri. Sunne og næringsrike matvarer skal altså erstattes med sykdomsfremmende GMO-mat produsert i en lab.

Hva kan gå galt? 

Når gårder gjøres om til industrielle monokulturer som produserer giftige, ernæringsmessig tomme matvarer, vil kostholdet bli nedbrutt gjennom industriell prosessering med syntetiske kjemikalier og genteknologi. Dette må særlig ses i lys av illusjonen om at jorden og livet er råvarer som er til for å utnyttes til fortjeneste. Så i stedet for å være knyttet sammen gjennom helse ved å beskytte biologisk mangfold, integritet, og selvorganisering av alle levende vesener, inkludert mennesker, skal vi nå forbindes gjennom sykdom.

Agro-konsernene har i flere tiår levert narrativet om hva som er moderne landbruk. Grønnvasking kommer i mange varianter, og lobbyister spiller på følelser og verdier for å få gjennomslag for sine egne økonomiske interesser. Alle fusjonene i den agrokjemiske industrien betyr sentralisering av makt. I realiteten betyr det makt til å forsvare det industrielle landbruket, med overgjødsling, insektdød, og andre naturødeleggelser, og effektivitetskrav som rammer dyrevelferd og tvinger bønder til å gi opp.

Folk i hele verden som vil bevare frihet, demokrati og velstand for sine respektive land bør snarest erkjenne situasjonen, og erstatte illojale ledere med helt nye mannskaper til å styre landet før det er for sent.

Norgesdemokratene har en komplett plan for Norge, som bygger på kjærlighet til folk og land, kulturarv, og nasjonale verdier. Vi vil gjenreise frihet, orden, trivsel, trygghet, og matsikkerhet for alle norske borgere.

Nina Cappelen
Styremedlem Norgesdemokratene Tønsberg og Vestfold