Jørund Hassel: – Et meget provoserende innlegg!

Publisert 19.4.2023
Foto: Colourbox

Ta deg tid til å lese dette innlegget av leder Fornybar Norge, Åslaug Haga. Et sjeldent provoserende
innlegg!

Her skriver hun (Åslaug Haga) om kraftbørsselskapet Nordpool, som tidligere var et heleid statseid selskap – eid av den norske stat. Så er det riktig som det beskrives at Sverige, Finland og Danmark etter hvert kom med. Men der stopper historien til Åslaug Haga.

Hun nevner ikke et ord om at kraftbørsselskapet Nordpool er blitt privatisert – og kjøpt opp av det nederlandske investeringsselskapet Euronext/ Nasdaq. Salget skjedde under ledelse av tidligere statsminister Erna Solberg (Høyre), gjennomført av tidligere olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Fremskrittspartiet).

Så beskriver Åslaug Haga hvilken enorm makt Nordpool/ Euronext over den norske kraftproduksjonen («Euronext» nevnes ikke i tilknytning til Nordpool), og videre beskriver hun hvilken enorm makt Nordpool/ Euronext har til å regulere prisene på strøm og kraftproduksjon. Men det Åslaug Haga ikke forteller noe om er hvor stor andel av strømstøtten – som norske stat bevilger – som havner i lommene på de som eier/ spekulerer på nettopp kraftbørsen Nordpool/ Euronext.

Den norske stat brukte 32 600 000 000 kroner på strømstøtte i 2022

Med frekkhetens nådegave skriver Åslaug Haga – som årsak til de høye strømprisene, sitat: «Det handler først og fremst om Putins struping av gasstilførselen til Europa og tørke som reduserte energiproduksjonen fra vannkraft og atomkraft».

Det som er tilfelle er at de fremadstormende karrierepolitikerne – i det som viser seg å være gjennomkorrupt EU-system, som på vegne av storkapitalen, og med hjelp av rundt 30 000 lobbyister – har fått vist frem for verden hvilket manglende engasjement og interesse EU-politikerne har for sine EUs rundt 500 millioner innbyggere. Krigsforbryteren Vladimir Vladimirovitsj Putin skal ha skylden for mye, men han skal ikke ha skylden for at EU velger naive politikere til styre. Hensynet til privat profitt hos storkapitalen (markedskreftene) er blitt prioritert foran energisikkerhet til egen befolkning, ved siden av naiv nesegrusende beundring for nettopp krigsforbryteren Vladimir Vladimirovitsj Putin.

Når Åslaug Haga skriver om tørke og atomkraft – så er det bløff. Atomkraft har vi ikke i Norge. I den siste 20-års-perioden har vannmagasinene i snitt fått et årlig vann-tilsig på 137 Terrawatt-timer (TWt). Selv om tilsiget i 2010 var på et lavmål, på bare 99 TWt, og det ble nettoimportert 7,5 TWt, var det langt fra noen strømkrise. Også da var det nok vann i magasinene til at landet kunne vært selvforsynt. Et utrolig provoserende innlegg, og et forsøk på å manipulere folk til å heie på system som viser seg å ikke fungere.
https://www.abcnyheter.no/…/nord-pool-er-en-hjornestein…

Jørund Hassel, Lillehammer